Tagged: Practice. Architecture


Theory vs. Practice

9789057010729.jpg

Practice. Architecture, Technique and Representation

I år 2000 udgav den amerikanske arkitekt og teoretiker Stan Allen essaysamlingen ’Practice. Architecture, Technique and Representation’ der består af en række artikler skrevet i perioden 1989-1997

I forbindelse med bogudgivelsen er teksterne blevet forsynet med en introduktion ’Theory vs. Practice’ der samtidig er en skitse til en pragmatisk arkitektonisk arkitekturteori baseret på en fornyet forståelse af forholdet mellem teori og praksis. Introduktionen er således andet og mere end en tematisk sammenkædning af bogens artikler, og det er muligt at læse teksten som en præcis tematisering af en række centrale arkitektoniske diskussioner i det seneste tiår.

Continue Reading