Tagged: Mandag Morgen


ScreenShot339

2050 – Scenarier for Danmarks grønne fremtid

“Danmark skal de kommende fire årtier gennem en omfattende grøn omstilling, men indtil nu har ingen vovet at give et bud på hvordan det vil forandre Danmark og de danske byer, landdistrikter, transportsystemer og boliger” – citat Real Dania

Velanrettet visionsrapport
For et par uger siden udkom en ny rapport fra tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Realdania Debat der giver et scenarie for hvordan fremtidens grønne Danmark kunne se ud, baseret på den bedst tilgængelige viden om, hvordan verden udvikler sig. Den ny 43 siders rapport ”2050 – Der bli’r et yndigt land” (pdf) er ikke tænkt som et en utopi, men er en målsætning om at udvikle et dansk scenarie der bedst muligt sammenfatter og beskriver mulige perspektiver for et fremtidigt samfund, hvis vores beslutningstagere altså realiserer de ambitioner, der er grundlagt med Klimakommissionens rapport ”Grøn energi” fra 2010. Og den bør læses af alle gerne inden 2050.

Det er mindre end et halvt år siden at Mandag Morgen udkom med den 80 siders visionsguide, “A GUIDE TO SUSTANIA”, som efterfølgende har inspireret til et samarbejde mellem en håndfuld danske virksomheder og Californiens Ambassadør Arnold Schwarzenegger [læs mere om det her].

“Danmark i 2050 er meget anderledes end i dag – men også meget genkendeligt. Scenariet tager udgangspunkt i at Danmark er et ”grøn vækst”-samfund, der er uafhængigt af kul, olie og gas. De største forandringer er, at de store byer vokser og de små samfund skrumper. Landdistrikterne uddør dog langt fra, de skaber vækst og jobs ved at producere avancerede bioprodukter og sunde højkvalitetsfødevarer.

De danske boliger er toptunede og intelligente, og vores bykerner er tættere, lidt højere – og bilfrie. En større del af Danmark er dækket af skov, og nye dyrearter er kommet til. Transportsystemer er blevet elektriske og kollektiviseret. Vi skræddersyer vores rejser ved at kombinere transportformerne og dele cykler, busser, elbiler, letbaner og tog. Danskerne ejer mindre og lejer og deler mere.” – Real Dania

Rapporten er udviklet i samarbejde med mere end 300 af Realdania Debats medlemmer og bygger på interviews med 50 af Danmarks førende eksperter, bl.a. byplanlæggere, arkitekter, erhvervsledere, politikere og økonomer. Blandt de arkitektfaglige eksperter ser jeg da også flere velkendte ansigter:

Kent Martinussen, Direktør, Dansk Arkitektur Center / Jens Thomas Arnfred, Arkitekt, partner, Vandkunsten / Kasper Guldager Jørgensen, Udviklingschef, 3XN / Tanja Jordan, Arkitekt, Rübow Arkitekter / Jens Kvorning, Professor, Kunstakademiets Arkitektskole / Claus Bech-Danielsen, Professor, arkitekt, SBi / Nee Rentz-Petersen, Forskningsadjunkt,Kunstakademiets Arkitektskole / Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv / Hans Kristensen, Forsker, Center for Boligforskning / Søren Elle, Konsulent, Center for byudvikling, Københavns Kommune / Kræn Ole Birkkjær, Arkitekt, Videncenter for Landbrug.

2014-12-07 20-15-07

GUIDE TO SUSTAINIA [pdf]

 

“If you want to build a ship, don’t drum up people to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.”

Antoine de Saint Exupéry

This is how we could live in 2020
Hvis du som arkitekt ikke allerede følger udgivelser og debatter fra tænketanken og ugebrevet Mandag Morgen, så var det måske noget. De er allerede en vigtig medspiller i vækst- og klimadebatten, og gør et godt stykke arbejde for at inddrage arkitekternes allerede eksisterende engagement. I oktoberkunne man finde en gratis særudgivelse – ‘Guide to Sustainia’ [77 s. Pdf] – der tegner et roadmap for en ny bæredygtig livsstil.

Så hvem står bag de gode råd?
Som arkitekt sætter man mere end stor pris på deres evne til at formidle og nå ud til beslutningstagere og andre mediers meningsdannere. Men jeg synes at de gør det svært at gennemskue hvem der egentlig er ophavsmændene til de mange gode råd. Men allerede i første kapitel lærer man at der står stærke kræfter bag, som alle er samlet i den uafhængige dansk/globale alliance GGL – Green Growth Leaders [på initiativ af Mandag Morgen, Københavns Kommune, DONG Energy og Realdania], der med sit kommunikationsprojekt, Project Green Light står bag selve udgivelsen af ‘Guide to Sustainia’.

Ud over de mange internationale firmaer der støtter op om projektet, så har de også samlet en sammensat en gruppe af rådgivere og kommunikationseksperter, hvor Bjarke Ingels fra BIG Architects glædeligt er iblandt.

Firmaer i alliancen:
General Electric / Microsoft / DONG Energy / CISCO / DNV, Det Norske Veritas / Philips Lighting / SAS Scandinavian Airlines / Knoll / Tetra Pak / InterfaceFLOR / IKEA / TetraPak / VELUX / DONG Energy / DNV, Det Norske Veritas

QP2

Debat: Har arkitektbranchen en fremtid?

n
Som i så mange andre konsulentrapporter handler det også i denne om at tæmme virkelighedens kompleksitet ved at se ind i fremtiden og vælge en lige vej dertil. […] Men når man tænder det lange lys, er der intet andet at se end fremtidens tomme horisonter. Hele samfundet stirrer og stirrer efter noget at leve af i fremtiden, men der er ikke noget at se, fordi fremtiden ikke eksisterer endnu. Den er jo ikke andet end ideer, og ideer opstår ikke, fordi vi stirrer, eller fordi nogle tænder lyset for os. Ideer opstår, når der går et lys op for os selv – et lys, der kan motivere, inspirere og skabe mening i det, vi forsøger at gøre og opnå i dag. Fremtiden er en effekt af ting, vi gør i dag, og hvis vi bare tager historien en smule alvorligt, vil vi hurtigt indse, at alt det vi skal leve af i fremtiden er overraskende og ikke-intenderede effekter af det, vi gør i dag. Hverken samfundet eller arkitektbranchen har brug for, at nogen få skal tænke for de mange og definere fremtiden for dem. […] Mon ikke der i stedet er brug for kreative og gode arkitekter, der kan skabe forudsætningerne for, at branchen vil få en fremtid?” Kreiner & Våland

I disse tider hvor vi venter på TRON filmen, synes jeg at det var passende med en lidt fremtidsagtig [muligvis overdone!] frontgrafik for det første svar på DanskeArk/Mandag Morgens rapport og debatoplæg: “Arkitektbranchens Fremtid?”. Det er den altid skarpe Prof. Kristian Kreiner (Clibyg/ Netværket Ledelse i Byggeriet) og Ph.D Marianne Stang Våland [læs hendes PhD her)der kommer med svar på tiltale.

Kreiner & Vålunds fulde svar på debatoplægget (kilde):

“Tilværelsen er fuld af paradokser. Et aktuelt eksempel er Mandag Morgens rapport ”Fremtidens Arkitektbranche”, som er udarbejdet i anledning af Danske Ark’s 50 års jubilæum. Rapporten hævder at være et oplæg til debat, men den lukker debatten ved hurtigt at definere, hvad arkitektvirksomhederne skal gøre. Continue Reading