Tagged: Kunstakademiets Arkitektskole


vinduer_til_forskning

Er Vinduet til Forskning for lukket?

De fleste har sikkert fundet vej forbi det, såkaldte,  fælles forskningsnetværk READ – REsearch in Architecture and Design […and Conservation]. En database spydspids der så skal “[…] give overblik over skolernes forskning og forskningspublikationer. […] En direkte vej vil viden om forskning i arkitektur, design og konservering i Danmark.” Men hvis ‘vejen til viden’ ender blindt kan man spørge sig selv om vinduet til forskning er for lukket?

READ eller DEAD?
Når arkitekter vælger at lave en Ph.d. så er det på den ene side en indføring [uddannelse] i det at forske. Og på den anden side producerer de stort set altid dybdegående og aktuel viden, som ligger langt ud over hvad de ansatte arkitekter selv evner i dagligdagen. Men jeg føler at der mangler en diskussion, måske endda en holdningsændring, for hvordan vi skal udvikle den berøringsflade man som arkitekt har til den forskningsbaserede viden.

Er du opmærksom, og har du tiden er det altid værd at deltage i forsvaret af en Ph.d. Her får man altid et kort resumé og en efterfølgende perspektiverende bedømmelse af bedømmelsesudvalgets medlemmer. Er du i netværk med den Ph.d. studerende kan man være heldig at få tilsendt selve afhandlingen på PDF. Men ellers er arkitektstanden hensat til at vandre ned på den tilknyttede arkitektskoles bibliotek, og låne den ene papirudgave med hjem. Så adgangen er der – vinduet er åbent – men måske det efterhånden kun er på en smule på klem.

Min undren over den manglende [digitale] offentliggørelse af Ph.d. afhandlingerne fik mig til at kontakte de to arkitektskoler. Og hvor jeg troede at det hele bundede i en eller anden form for copyright dyst mellem institution og den Ph.d. studerende, så var jeg overrasket over at skolerne rent faktisk gerne ser en større grad af eksponering og offentliggørelse, men at det i høj grad er de studerende selv som vælger at holde kortene tæt ind til kroppen. Mange med et muligt ønske om at afhandlingen skal efterbearbejdes til en egentlig bogudgivelse – en måde hvor man så kunne bygge en [økonomisk?] karriere på skuldrene af sin afhandling.

En knude med for mange ender?
For få uger siden deltog jeg selv i et aktuelt Ph.d. forsvar på KADK, af arkitekt Anders Hermund. I dagene op til forsvaret spurgte jeg Anders om ikke vi skulle se at få afhandlingen lagt online, f.eks. i PDF format og gerne her på bloggen. Og efter kun 2 uger er afhandlingen nu downloaded over 500 gange. Spejler man det i en analog udlånspraksis, så havde det taget 4 år før de samme 500 nysgerrige kolleger alle havde lånt den ene afhandling på biblioteket [ved en uges udlån]. Et modargument kunne så lyde, at ‘dette problem slet ikke findes, da Ph.d. afhandlinger ikke udlånes i så høj en grad’. Men i denne forbindelse må det så betyde, at biblioteket er bøgernes svar på en kirkegård, mere end det så er en videndeler af ny og aktuel viden.

Nu skal det her ikke kun handle om hvor smarte de digitale teknologier er, men et spørgsmål om skolernes mange Ph.d. afhandlinger altid [om nogensinde?] får sat rødder i praksis. Om kæden knækker et eller flere steder. Og hvem der egentlig diskuterer og støtter op om en mere åben og aktuel videndeling.

Det er en knude med mange ender. Og måske derfor er det et forsøg værd at hive lidt i flere af dem. Det kunne vise sig, at det var på tide at binde flere af enderne sammen:

  1. Hvad siger de Ph.d. studerende selv? Er det deres ansvar alene?
  2. Er forskningsbaserede afhandlinger bedst forbeholdt andre forskere? Og skal den ny viden så derfor altid formidles i korte artikler i diverse tidsskrifter?
  3. Skal et introvert READ netværk hellere udvides til også at være et ekstrovert formidlingsnetværk, der giver online adgang til den fulde afhandling (pdf)?
  4. Hvordan ser arkitektskolernes på deres rolle som videnskabende institution? Og har de overhovedet en faglig ‘public service’ rolle?
  5. Skal vi passe på at den ny forskning ikke [også?] drukner i en voksende browserkultur? Eller skal vi insistere på at gøre ny viden tilgængeligt i videst mulig omfang?
  6. Hvad synes du? Hvornår har du sidst læst en Ph.d. afhandling? Skriv en kommentar hvis du har en mening, eller tanker der kan åbne eller lukke diskussionen:)

‘Splid om dansk arkitekturs fremtid’ [P1, 57 min.]

“Arkitekterne har i kraft af deres uddannelse et overskud til at de kan binde en masse praktiske, funktionelle og tekniske momenter sammen, således at der er et æstetisk overskud. Og hvis dette æstetiske overskud går tabt så vil dansk arkitektur være i en helt anden situation – vel og mærke en danske arkitektur som afgørende har udvirket Danmarks internationale omdømme i det 20. århundrede. Der intet [andet] område, ud over sprogvidenskaben og Niels Bohr Institutet, hvor et virkeområde er omtalt i samtlige oversigtsværker over det 20. århundredes indsats. Men reducerer man det til et teknisk universitet så er det slut!” Carsten Thau

Arkitektuddannelse med ny hat?
StudArk.dk guidede min opmærksom hen på en interessant paneldiskussion på P1 udsendelsen ‘Kulturkontoret’. Diskussionen kredser omkring det nye regeringsgrundlag, og forslaget om, at arkitekt- og designuddannelserne skal flyttes væk fra de andre kunstneriske uddannelser, der hører under Kulturministeriet og over i det nye Uddannelsesministerium, hvor universiteterne og de andre videregående uddannelser ligger.

.
Men det er absolut ikke sød musik for Prof. Carsten Thau og Prof. Christoffer Harlang ved Kunstakademiets Arkitektskole. De mener at det ligefrem vil være katastrofalt for dansk arkitektur, hvis uddannelsen bliver en del af det nye Uddannelsesministerium. Karen Blincoe, formand for Danske Designere, er sådan set  enig men vælger at sidestille arkitektur og design, som “[…] servicefunktioner for samfundet og vores medmennesker. Arkitekturen er jo ikke enestående som billedkunst og skulptur”. Mette Carstad, formand for Arkitektforbundet, har har et andet perspektiv på et skift. Hun mener at Kulturministeriet har været et dårligt ministerium for design- og arkitektskolerne. Hendes kritik går på at arkitektskolernes fokus på arkitekturen som kunstart har skabt en unødig distance til en lang række mere ‘hverdagsagtige’ discipliner som byplanlægning og byggeteknik.

“Man har haft så travlt med at fastholde at arkitektur er kunst og ikke også er et erhverv, hvor man skal holde en økonomi, en tidsplan og kende en hel masse til byggeteknik – og det er meget uheldigt.” – Mette Carstad

‘Splid om dansk arkitekturs fremtid’ [P1, 57 min.]

“Arkitekterne har i kraft af deres uddannelse et overskud til at de kan binde en masse praktiske, funktionelle og tekniske momenter sammen, således at der er et æstetisk overskud. Og hvis dette æstetiske overskud går tabt så vil dansk arkitektur være i en helt anden situation – vel og mærke en danske arkitektur som afgørende har udvirket Danmarks internationale omdømme i det 20. århundrede. Der intet [andet] område, ud over sprogvidenskaben og Niels Bohr Institutet, hvor et virkeområde er omtalt i samtlige oversigtsværker over det 20. århundredes indsats. Men reducerer man det til et teknisk universitet så er det slut!” Carsten Thau

Arkitektuddannelse med ny hat?
StudArk.dk guidede min opmærksom hen på en interessant paneldiskussion på P1 udsendelsen ‘Kulturkontoret’. Diskussionen kredser omkring det nye regeringsgrundlag, og forslaget om, at arkitekt- og designuddannelserne skal flyttes væk fra de andre kunstneriske uddannelser, der hører under Kulturministeriet og over i det nye Uddannelsesministerium, hvor universiteterne og de andre videregående uddannelser ligger.

.
Men det er absolut ikke sød musik for Prof. Carsten Thau og Prof. Christoffer Harlang ved Kunstakademiets Arkitektskole. De mener at det ligefrem vil være katastrofalt for dansk arkitektur, hvis uddannelsen bliver en del af det nye Uddannelsesministerium. Karen Blincoe, formand for Danske Designere, er sådan set  enig men vælger at sidestille arkitektur og design, som “[…] servicefunktioner for samfundet og vores medmennesker. Arkitekturen er jo ikke enestående som billedkunst og skulptur”. Mette Carstad, formand for Arkitektforbundet, har har et andet perspektiv på et skift. Hun mener at Kulturministeriet har været et dårligt ministerium for design- og arkitektskolerne. Hendes kritik går på at arkitektskolernes fokus på arkitekturen som kunstart har skabt en unødig distance til en lang række mere ‘hverdagsagtige’ discipliner som byplanlægning og byggeteknik.

“Man har haft så travlt med at fastholde at arkitektur er kunst og ikke også er et erhverv, hvor man skal holde en økonomi, en tidsplan og kende en hel masse til byggeteknik – og det er meget uheldigt.” – Mette Carstad

Cradle to cradle 1

William McDonough – Green is the new Black

Cradle to cradle 1

Den amerikanske arkitekt og forfatter William McDonough modtog d. 7. maj Rockwool Prisen. Og for de penge hev han da lige en festforelæsning frem af ærmet, som blev afholdt på Kunstakademiets Arkitektskole om sine tanker om, hvordan bæredygtighed og vækst kan forenes og sikre plads til både natur og mennesker. Forlæsningen varer ca 1 time og er derfor også 3 x bedre end den TED forelæsning på 20 min. han afholdt for et par år siden – kan ses på her på youtube. Jeg har samlet lidt sammen fra tidligere indlæg om netop W. McDonough – link til hans film og lidt om bogen. Se mere nedenfor.

Cradle to cradle 2

– Efterfølgende var der paneldiskussion…

cradle_cover WASTE = FOOD Filmen nedenfor, er en indspirerende dokumentar om Cradle to Cradle konceptet, af kemikeren Michael Braungart og arkitekten, William McDonough. Filmen vandt The Silver Dragon på Beijing Int. Science Film Festival i 2006. McDonough er også forfatter til den über klassikeren, Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things (2002) – der er lige kommet en 2009 udgave, som kan købes for den bæredygtige pris, 95 kroner ! (bogpris.dk) – Besøg også Cradle-to-Cradle´s Website

.

Go Beyond Green Design Cradle-to-Cradle– (C2C), eller vugge-til-vugge-perspektivet handler ikke blot om at minimere og ressourcebespare, men også om at sikre sig, at begrebet spild og affald ikke forekommer. Ved systematisk at gennemgå alle processer, kan fænomenet affald elimineres, og overskud fra én proces bliver råmateriale i en anden i en stadig procesuden spild. ’Cradle to Cradle’ har fået en næsten folkebevægelsesagtig gennemslagskraft i Holland, og nogle ser det som fundamentet for den næste industrielle revolution.

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=-3058533428492266222&ei=g46LSeCzI4L8igKR1vm8Cw&q]

“Opskriften på bæredygtig vækstDet nedenstående uddrag er fra artiklen: “Opskriften på bæredygtig vækst” (Information 22. maj, 2008), Skrevet af Søren Lyngsgaard og Martin Fluri.

.

quote11

Holland er det land, der er længst fremme med at tage Cradle to Cradle principperne til sig. Den hollandske miljøminister har forpligtet sig til at udføre cradle to cradle projekter over hele landet, blandt andet ved offentligt byggeri. I Almere lidt uden for Amsterdam bygges 60.000 nye boliger efter Cradle to Cradle standarder, og i Maastricht er et byggeprojekt til tre milliarder Euro godt på vej til at blive gjort til et Cradle to Cradle byggeri. Det har betydet, at 75 procent af byggeindustrien i Holland nu er bekendte med Cradle to Cradle standarderne.

 

.

Martin Fluri står bla. bag websitet vuggetilvugge.dk og var med-oplægsholder på Link-Up´s januar arrangement – ´Go Beyond Green Design´ – Læs et sammendrag over aftenens oplæg på Link-Up´s website. (Se også de 2 korte film fra arrangementet, nederst i dette indlæg).

.

De bedste BLOGs med diskussioner om Bæredygtighed mm. Se tidligere post med TOP 100 BLOGs /Environmental and/or Sustainable” Continue Reading