Tagged: Design


Billede 7

FREE-D – Form Follows Software?

Filter by Shape
Jeg faldt over et veludviklet “arkitektur” website som er et spøjst billede af hvordan man efterhånden kan vælge at forstå sin arkitektur. FREE-D er en hollandsk opsamlingsplatform for, såkaldte, ‘non-orthogonal buildings’. Og det ud fra en overbevisning om at vi, globalt set, er i gang med at udvikle nye komplekse variationer af vores ellers firkantede geometriske bygninger. FREE-D fortæller da også at de er inspireret af CAD værktøjernes morfologiske skematænkning som beskrevet [læs artikel] af arkitekt, Karel Vollers, forsker ved Delft University af Technology [se hans kategoriseringstyper og transformationskommandoer nedenfor].

 

Det er tydeligt at ideen om at kunne katalogisere sin arkitektur ud fra et oprindeligt grundelement og de efterfølgende modifikationer, er opstået ud fra det seneste årtis ‘parfumeflaske’ skyskrabere. Men et forsøg på at favne og simplificere arkitektur i enhver skala virker nu mere som noget der lukker mere end at det åbner op for en ny indsigt.

Måske det er opfattelser som denne der vil sende de parametrisk frelste Grasshopper religiøse arkitekter ind i et loop hvor de ikke kan undslippe hvad man så bedst kan forklare som et digitalt værktøjstyranni. Og når man hører diskussioner om hvorvidt fremtidens arkitekter vil kunne tage patent på ‘geometriske opskrifter’, ja, så har det nok sin oprindelse fra dem der mener at vi nu kan sætte form på formel.

…Måske det er hvor tids bud på en ‘International Style’ hvor vi globalt vil omtale et projekt som et “Boolean Operated, Compound og Sheared Controlled volumen med enkelte Field Controls”!???

F*ck You; Pay Me!

Hvad gør man hvis klienten forkaster ens forslag efter afleveringen? Aflyser opgaven? Bruger materialet før den endelige betaling er udført? Midt i opgaven inviterer endnu en professionel rådgiver ind på projektet? Eller ændrer projektgrundlaget midt i processen?

A Guide To Contracts For The Creative Professional
Det er virkelig underholdende at høre Mike Monterio’s [Mule Design Studio] forelæsning om hvor vigtigt det er at have tjeck på de aftalevilkår man, som designrådgiver, arbejder under. Han pointerer vigtigheden i at præcisere sine kontrakter [hvis man overhovedet har dem], så man kan forebygge fremtidige tvister…INDEN man begynder på opgaven.

Ofte er det de nyudklækkede, nyopstartede arkitekter som har det sværest med kontrakterne. Arkitektforbundets 20 lille huskeliste kommer man ikke langt med, og Danske Arks oversigt over mangfoldige Aftalegrundlag kræver også en vis indsigt, specielt hvis man bevæger sig ind i de senere projekteringensfaser. Desværre kan det være lidt mere end svært slev at vide hvornår man er dækket nok ind. Og da det måske ikke er i den første uge som selvstændig, at man melder sig ind i Danske Ark, hvor man så kan få den fornødne juridiske bistand, eller har fanget et AA kursus i Design Jura (2009).

– Man synes næsten at AA eller forbundet skulle komme med lidt flere guides for deres nyuddannede medlemmer…og  arkitektstandenstanden generelt?

Tangible 3D Tabletop [Kollision+Cavi]

De aarhusianske ‘mediedesignere’ KOLLISION er – i samarbejde med CAVI – godt i gang med udviklingen af en virtuel brugerflade der kan kommunikere komplekse informationer i et interaktivt objektorienteret miljø – en form for ‘grænseovergang’ mellem digital information og fysiske modeller man kan flytte og røre ved.  KOLLISION og CAVI har tidligere erfaring at trække, hvor BIGs LoopCity projekt til 2010 Venedig Arkitektur Biennalen er kendt af de fleste arkitekter [se filmen nedenfor]. Projektet er støttet af iKRAFT.

Continue Reading

QM2

Zaha Hadid Architects og Autodesk Revit [interview]


“Beyond the funky shapes that we do we still have to in the end rationalize them down into components. […] If you look anywhere, if you look at different blogs people are really pushing Revit. You can see that it can do very complex geometry. The challange we allways have is that people are used to achieving things with a specific set of tools. And we like to say that we bring in people that are talented designers and they can adapt to use different tools. […] One of the things we found was – unlike the traditioal process where everybody works on their own file and their own bits of information – that it does force us, even as a designteam, to work together. This is not what happens traditionally where someone will go and work on their own area. When it comes to putting it all together and putting all the ideas together it does collect it together in one place. Something that normally was forced to be done by one individual person. A tool like Revit requires you to pull all the information together.[…] In the future i would like to see the Revit process move more into the design side. For now we have three in-house teams on three projects that are aggesively using Revit at the stage they are at. Some are doing planning, some are doing documentation, some are doing submission for construction. On a number of these we have gone on to where we are doing the design in Revit.– uddrag fra podcast

Det her indlæg er egentlig ikke for at brande Autodesk og Revit. Men mere for at nedbryde ideen om at BIM software som fx. Revit eller ArchiCad stadig er lidt for firkantede; at de kun er endnu et 3d program eller ikke kan opfylde projekteringskravene så snart formerne bliver lidt for ‘designede’. WorldArchitectureNews.com har netop interviewet Simon Johns og Shaun Farrell fra ZHA – Zaha Hadid Architects i London, i samhør med Phil Bernstein fra Autodesk, om hvordan de bruger Autodesk Revit i deres projekter. Et af de projekter de som ZHA har gennemført i Revit er deres Port House i Antwerpen, som de vandt tilbage i 2009.

Læs et summery af interviewet her, og hør den 18 minutter lange podcast her nedenfor:

[youtube=http://youtu.be/HTutPvnBwaQ&w=640&h=150]
.
Det er interessant at de hos ZHA ikke kun fokuserer på Revits evner for at samle og dokumentere det samlede projekt, men også ser positivt på de muligheder for at designe i selve programmet. Personligt kan jeg godt se, at design miljø’et kan lære meget fra andre applikationer. Men det parametriske grundlag i Revit absolut en en stor force. For så snart man ser bort fra Grasshopper, så er programmer som Rhino på mange måder en avanceret version af SketchUp, hvor statiske copy-pastede ‘variationsopbygninger’ skal varetage den flydende designproces. Og hvor det er svært at ‘komme ind i’ modellen og se sine planer og snit… og så lige opsætte lidt tegninger!. Jeg siger ikke at man overhovedet kan undvære 3ds Max eller Rhino mf., men mere at de måske også kan lære lidt af Revit eller ArchiCad.

– Et af de projekter de som ZHA har gennemført i Revit er deres Port House i Antwerpen, som de vandt tilbage i 2009.

Digital Crafting symposium – Computation and Craft [2010]

Indenfor den seneste årrække har vi set en udvikling i nye og fælles platforme der har kunne skabe bro mellem arkitektur, ingeniørkunst og selve udførslen. Nye interfaces har [endelig] skabt de links mellem den centrale design disciplin og fabrikationen. Og på få år har det skabt nye former for designprocesser der samtidig går skridtet videre i undersøgelsen af nye strukturelle systemer.

Tilbage i november 2010 afholdt man det første danske Digital Crafting symposium – Et samarbejde mellem CITA på Ark. skolen i København, Arkitektskolen Aarhus, DTU mf. Og jeg opfordrede dengang til at deltage i arrangementet. Hvad jeg dog først har opdaget forleden var, at alle forelæsningerne tilsyneladende lå inde på digitalcrafting.dk  [!]

FABRICATION – SIMULATION – DESIGN
Symposiet stillede [indirekte] spørgsmål ved den måde vi arbejder på i dag, og hvordan vores opfattelse af space design, ingeniørkunst og udførsel bliver udfordret når vi begynder at integrere design, analyse og fabrikation. Symposiet præsenterede flere eksempler på nye typer af samarbejde mellem faget parter, og diskuterede fremtidens byggepraksis.

Nedenfor kan du se 7 af de i alt 9 forelæsninger:

SESSION 1:  Computation and Fabrication – How to fabricate?
– Digital fabrication is common in today’s building practice. To make use of this technological platform it is important that architects and designers find ways of interfacing between design and fabrication. This session discusses computational design techniques and the new forms of collaboration that rise from this shift in material practice.

SESSION 2:  Computation and Simulation – How to Analyze?
– Traditionally design and analysis are seen as subsequent steps in the design process. As new computational tools merge design and simulation we enter a new practice in which analysis can become integrated into the early design phase. This session discusses different simulation approaches and the consequences of this new practice for the profession.


SESSION 3:  Computation and Design – How to design?
– Digital platforms challenge architectural design practice and lead to new spatial opportunities. During the last 10 years the profession has developed a new algorithmic modelling practice that introduces code as part of design. This session discusses recent developments in computational design that challenge the core architectural concerns of programme and construction.

Designbusser i KBH

Den sidste måned har der kørt 2 funky bybusser (linie 3A og e1A)  rundt i hovedstaden. Men for dem som ikke kommer forbi hovedstaden i netop denne måned kan man se filmen ovenfor, hvor de studerende fra Danmarks Designskole har de taget to gule busruter under visuel behandling.

Personligt synes jeg det er lige præcis det en storby har brug for – farve, mønstre, abstraktion og udfordringer (som IKKE skal komme fra reklamer). Og det gælder især en by som Kbh der har følgende (og eneste) farveholdninger i deres Designmanual for by design:

Grå (Greysparkle A104458) er byens generelle farve, der anvendes i alle miljøer – undtaget er parker og busterminalmiljøer. Grøn (RAL 6009) anvendes i byens parker og naturområder – som udgangspunkt på alt inventar. Blå (RAL 5011) anvendes ved stoppesteds- og terminalmiljøer, på reklamefinansieret udstyr, parkeringsbilletautomater og på gadenavneskilte. “Københavnersort” (SGD29004 – Serie 18) Anvendes til Københavner bænkens vanger. Graffitsort (RAL 9011) Anvendes eksempelvis på håndlister eller rækværk. Olivengrå (RAL 6006)  Anvendes på gittermaster. – uddrag fra KK designmanual side 6.

Projektet skal være med til at skabe fokus på Kbh’s nye Cityring der åbner i 2018. Prognoser siger, at den nye Metro får 240.000 passagerer i et hverdagsdøgn. Den nye metro betyder, at vi skal ændre på busnettet så tog, bus og Metro supplerer hinanden bedst muligt.

PS. I filmen kalder de det for “kunstbusser” – men det er nok fordi Designskolen er rykket ud til Kunstakademiets…Arkitektskole, haha!

Bolefloor – Naturligt optimeret!

Parma vs. Jaka Bov
“Ja, sådan kan man vel også gøre det”, er det første man tænker. Men spurgte man et trægulv om den nye Hollandske Bolefloor designlinie, ja, så ville de måske sige at “det er da den eneste måde at gøre det på”. For det ser da naturligt ud. Og kigger man på sit trægulv derhjemme, så minder det måske mere om konformt og tætskåret Jakabov end frit skåret Parma skinke.

Bæredygtigt på den fede måde
Grundideén er da også at få mere gulv ud af et givent stykke skov, ved at skære efter træets naturlige linier, og fx. skære udenom evt. fejl i træet. Bolefloor bruger CAD/CAM systemer og specialisrede algoritmer til automatisk at optimere udskæringen. Produktet er udviklet med hjælp fra Institute of Cybernetics ved Tallinn University of Technology, og skulle ikke koste særlig meget mere end de eksisterende gulve vi ellers kan køre.

PS. Alle gulve er behandlet med WOCA Denmark olie

www.Bolefloor.com

DANSK DYNAMIT i nye klæder

I am not a Man, I am dynamite!
Kun få dage efter at webportalen Link-Up [et netværk for unge arkitekter og designere], valgt at takke af efter 7 års tro tjeneste fra især Jesper Pagh, Bo Borbye Pedersen og Lene Nørgaard, skruer den kun få år gamle netværk Dansk Dynamit [DanskDynamit.dk] op for blusset. Dansk Dynamit ledes an af en lille fast kerne af engagerede mennesker og Bo + Jesper fra Link-Up vil bidrage til drift og udvikling af sitet som aktive bidragydere og som medlemmer i et nyt DD advisory board [1+1=4].

Så hvad og hvem er Dansk Dynamit?
I bedste  Keyser Söze stil er det ikke lige til at se hvem der vil tage æren for Dansk Dynamit. Men der er flere navne der går igen på sitet. Bla. Designer Philip Dam Roadley-Battin [Batin.dk], webudviklerne Oskar Rough Mosumgaard [Rough.dk],  Ron Cohen [Knaegt.dk], Casper Overgaard, Johannes Wegner og nu også arkitekt/designer Bo Borbye Pedersen og  arkitekt/designer Jesper Pagh.

Hvor der tidligere var en redaktør, der skulle godkende alt indhold, så er alle nu inviteret til at bidrage med indhold, hvor redaktion dog stadig vil kuratere selve forsiden. Og både viljen og planerne er store for at tiltrække spændende content. Jeg er allerede selv tilknyttet som gæsteblogger og ligeledes ser det ud til at rektorerne fra både Arkitektskolen og Designskolen vil vil begynde at gæsteblogge i den kommende uge.

…Nu mangler vi bare jer!

Uddrag fra DanskDynamit.dk

Autodesk Project Vasari v.1.1 [opdatering]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=W4Un36_MQnI&hd=1&h=450&w=640]

Det ergodt at se nye opdateringer til Autodesks gratis softwarepakke Project Vasari [aka. “Revit design light”]. Måske de ender med at køre parløb med Revit Architecture i forhold til testing af nye plugins. Vasari er ikke den tunge BIM løsning, men understøtter fint i den første designproces, når det kommer til den indledende modeling og analyse. Og en af nyhederne er da også implementering af Ecotect analyseværktøjer i form af Wind Rose [beregning af vindhasighed og retning] og Solar Radiation.

Download Project Vasari [gratis]

Opdateringer:

  • Metric Templates
  • Text Notes
  • Work Sharing File Protection
  • Export to STL for 3D printing
  • Ecotect Wind Rose
  • Ecotect Planar Solar Radiation
  • Nucleus physical phenomena form finding

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NIXemgVXOpc&hd=1&h=450&w=640]

Continue Reading

QM2

TunnelArt eller MetroRat

Metroen er et gråt underjordisk helvede. Metroen er designet til at holde københavnerne fanget i en kollektiv depressiv stemning, som gør dem i stand til at udholde det formålsløse arbejde, de bruger den til at komme til og fra. Nihilistisk Folkeparti vil stoppe hjernevasken af københavnerne! Derfor kræver vi, at Metroen dekoreres i psykedeliske farver, så københavnere på vej til arbejde bliver inspireret til at bruge dagen på noget meget mere muntert. “ – Citat: Nihilistisk Folkeparti

Det var først idag, at jeg så arkitekturredaktør, Karsten Ifversens artikel “Hvor er kunsten i vores Metro” [i Politiken d. 5. dec.] – en artikel der udspringer af kunstgruppen ArtSucker’s forslag til at nuancere Københavns Metro. Jeg skrev selv et lille indlæg for lidt over et år siden: “CPH – Please pimp my Metro”!!, og måske ArtSuckers dengang læste min opfordring, haha. I hvertfald er deres forslag en blanding af en tunnelsekvensen fra 2001 – A Space Odessey [som jeg også pegede på]… og Palads Biografen.

Jeg synes stadig at citatet ovenfor, som jeg engang fandt på Nihilistisk Folkeparties website, er det stærkeste og mest præcise udsagn for at pimpe vores kloakrørs-agtige metro, der får en til at føle sig som en Metro-Rat.

Metrostationen er vel en bydelsfoyer?
En ting er at vi skal have skabt oplevelse ud af vores daglige rejse under Københavns gader; men jeg ser lige så store udfordringer i at give de enkelte stationer noget mere individuel personlighed. For der må da være forskel på en metrostation på Østerbro og så den på Vesterbro. De er alle kolde, glatte og ganske u-hyggelige. De næsten skriger på selvstændighed og stoflighed [dekoration?]… eller i det mindste lidt grafitti!!

Jeg nåede desværre ikke at lave en rapportage for Copenhagen X’s Rullende Redaktion, med en spørgeundersøgelse af de lokale metrobrugere om: “Hvis din Metrostation kan siges at være din bydels foyer, hvad skal da karakterisere den?” – Torvehaller på Nørreport; Teater på Kgs. Nytorv; Det multi-etniske på Nørrebro; Sport og Fælledpark på Østerbro; Musik og kultur på vesterbro; Sol,vand og strand på Amager? Jeg tror de fleste kan se det spændende i at trække bydelens image ned i undergrunden… I det mindste så man er sikker på hvor [eller hvorfor] man skal stå af!

BIGProces

FROM ‘LOW2NO’ CO2

Jeg har alt for længe haft en sort sky der forfulgte mig, fordi jeg aldrig fik postet lidt om den finske LOW2NO ’sustainable development’ multi-fase konkurrence, helt tilbage fra 2009. Konkurrencen var LOW2NO projektets kickstart, hvor 5 internationale konkurrenceteams skulle udarbejde projektløsninger ud fra designparametre der kunne, ikke bare nedsætte, men helt fjerne CO2 udledning. Besvarelserne skulle hver præsentere en vision der kunne forenkle de komplekse idéer for fremtidige beslutningstagere. Den endelige vinder var ARUP/Sauerbruch Hutton teamet.

Konkurrencens 3 udfordringer:

“Two pathways of evolution are evident: an urban society that is in balance with the environment, or one that has depleted available natural capital. The decisions that will direct this evolution are being made now.”

Så hvis du heller ikke er en af dem der kan se meningen i at opfinde den dybe tallerken ved hver projektopstart, så bliv 5 x klogere ved at downloade hver af de 5 projektteams LOW2NO A3 projektmanualer (der er linket til hver af konkurrenceprojekterne senere i indlægget, hvor du også kan finde A0 plancherne).

Team REX: Rebuilding 2.0 – Manual (A3 pdf, 145 Mb)
Team BIG: ReciproCity – Manual (A3 pdf, 60 Mb)
Team ARUP/Sauerbruch Hutton: C_Life – Manual (A3 pdf, 76 Mb)
Team WSP: Cradle of Innovasion – Manual (A3 pdf, 27 Mb)
Team Peter Rose & Partn.: Low Carbon-High Urban – Manual (A3 pdf, 24 Mb)

 

REBUILDING 2.0

Team: REX/Croxton Collaborative/NOW (New York, USA; Helsinki, FI) – Transsolar Energietechnik – Magnusson Klemencic Associates – Bureau Bas Smets – 2×4 – Arup New York – Front – Jonathan Rose Companies
Speaker: Joshua Prince-Ramus, REX

RECIPROCITY

Team: Bjarke Ingels Group, BIG (Copenhagen, Denmark) – Vahanen – ARUP Foresight Innovation – Transsolar Energietechnik – Anttinen Oiva Arkkitehdit AoA – Masu Planning – Passiivitalo.fi – Pasi Mäenpää – Mikko Jalas
Speakers: Thomas Christoffersen, BIG & Matthias Rudolph, Transsolar

CITY AS LIVING FACTORY OF ECOLOGY (C_LIFE)

Team: ARUP – Sauerbruch Hutton – Experientia (London/Berlin/Turin, UK/Germany/Italy) – Galley Eco Capital
Speaker: Alejandro Gutierrez, Arup

Continue Reading

0940_54inbrown

"Change by Design" – Tim Brown (IDEO)

0940_54inbrown

“Design´s too important to be left to Designers

Tim Brown, IDEO, udkom i sidste måned med bogen Change by Design. Igår landede hans lille TED introduktion så på Youtube. Har man fuldt ham de sidste par år, ja, så er budskabet stadigt det samme – Design tænkning noget for alle.

Men noget er alligevel forandret sig siden Tim var med til at starte den lille bølge. Nu taler alle om nye måder at arbejde, tænke og forstå verden på. Økonomien væltede og viste at selv dem der troede at de var stærke, pludselig var blandt de svageste (læs. arkitektfirmaerne). Og med den nye miljøhype er der landet en form for næsten religiøs tilgang til bæredygtighed, som egentlig arbejder fint sammen med en begyndende forståelse hos alle parter om at tænke i helheder. Copenhagen Co’Creation er et af de seneste tiltag her i DK.

Som arkitekt kan jeg ikke lade være med at læse citatet ovenfor, som en sandhed der rammer lige i sækken på alle bygherrer. For som arkitekt kan du stille alle de ‘rigtige’ spørgsmål om hvordan vi så skal gøre det rigtige, men det er manden med fokus på [optimering af] økonomien; bygherrer, developers og enterprenører der skal være innovationens kick-startere – Og kan de ikke selv, så må de ansatte nye innovative typer + inddrage/sparre med rådgiverne på tidligere og nye måder (og betale for det!!).

Et konge eksempel er ideen om Bedre Billigere Boliger. Arkitekten får det samme % honorar (dvs stærkt nedsat) for at udtænke hvordan ‘man’ kan tegne og bygge billigere og sælges til…markedspris!. Resultatet er en total kortslutning af middel og målsætning i innovationens navn. Efterhånden skal skal det være offentligt støttet eller med Real Dania mærkat på hoveddøren før der sker noget rigtigt nyt. Lige i nakken på os ånder Statens tiltag med Det Digitale Byggeri – Bim Bam Bum, 10% hurtigere at tegne =  10 % bedre fortjeneste.  Endnu en mulighed for at ‘nogen’ kan vride innovationskluden endnu en omgang. De teknologiske tiltag er ikke at fornægte. Men lad os håbe at vi alle tænker i helheder til den tid, haha!

Change By Design” (2009), 288 sider, hardcover – Se Bogpriser.dk (ca 155 kr)
– Interview,Tim Brown:  BusinessWeek, The New York TimesCore77 og BNET

Tidligere video – “The powerful link between creativity and play” (TED, 20 min)
Tidligere video – “Innovation Through Design Thinking” (MIT, 50 min)

brown_change_coverbrown_change_endpaperbrown_change_body

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UAinLaT42xY&w=500&h=310]

twitter_logo

Til slut i foredraget gør Tim Brown brug af de nye muligheder med Twitter. Han beder alle om at skrive kommentarer eller ideer på deres Twitter. Og da Twitter er centreret omkring brugeren, så skal man skrive det på sin egen Twitter og mærke det med det korte hashtag #CBDQ – et selvvalgt ord med “#” foran. Hvis man i Twitter søger på netop #CBDQ, så sammentrækker den alle Tweet kommentarene på en sammenholdt liste. Følg #CBDQ resultatet her.

egfergerg125

objects450

"Objectified" (dokumentar)

ifc

objects450

“Beautiful… a fascinating analysis of the design business exclusively from the vantage point of designers.”

indieWIRE

Jeps, den længe hypede dokumentar, Objectified, har kørt i flere New Yorker biografer i den sidste måned. Det er instruktøren bag en anden superdokumentar, “Helvetica”. Og det lader til at filmens succes pt overskygger alle andre amerikanske independent film. Så vi må holde øje med hvornår den kan ses i DK (om ikke andet så køber DR2 den nok hjem…om 1 års tid)

DVD´en udgives  i den kommende uge (husk nu at købe den i PAL!)
– Læs også artiklen, Design at 24 Frames per Second om hvordan filmen blev til.

www.objectifiedfilm.com

http://www.youtube.com/watch?v=S9E2D2PaIcI


002184image

"Design Thinking" – Michael Speaks forelæsning

002184image

“Design Thinking” – se Michael Speaks forelæsning

Arkitekturteoretikkeren Michael Speaks er en true archi-thinker….en af dem man BARE VED hvem er (se hans CV her). Du kan se hans forelæsning “Design Thinking” fra 31. marts 2009 på Berlage Institute. Der er mange innovation forelæsere, men de fleste er designere, og ikke arkitekt som Michael Speaks –  LINK TIL FILM


billede-14spekassMichael Speaks is Dean of the College of Design at the University of Kentucky. He has published and lectured internationally on contemporary art, architecture, urban design, and scenario planning. Former Director of the Graduate Program and founding Director of the Metropolitan Research and Design Post Graduate Program at the Southern California Institute of Architecture in Los Angeles, Speaks has also taught in the graphic design department at the Yale School of Art, and in the architecture programs at Harvard University, Columbia University, The University of Michigan, The Berlage Institute, UCLA, TU Delft in the Netherlands and the Art Center College of Design. Speaks is founding editor of the cultural journal Polygraph and former editor at Any in New York, and is currently a contributing editor for Architectural Record.

Components and Systems

Edition DETAIL – "Components and Systems"

Components and Systems

Edition DETAIL – “Components and Systems”

– Modular Building: Design, Construction, New Technologies

Masser af bøger handler om masser af ting – denne nyudgivelse fra Edition DETAIL er fyldt med projekter man sluger med glæde. Fraværet af ordet PREFAB er befriende, og selve titlen viser også en tilgang som hellere tager fat på bredden i de tankegange, metodikker og processor der ligger forud for dette begreb. Et tillæg er fx de nye produktions teknologier som giver mulighede for  noget der her ville hedde “unika prefabs”…. lyder helt bagvendt, haha!

Prisen kan føles i den høje ende, men alternativer til Details udgivelser skal man desværre kigge langt efter!

DAC Bogshop : 895 kr. (10 % arkitekt rabat)
– se Bogpriser.com (ca. 760 kr)
Saxo.com : 709 kr

lb_5490 lb_5485 lb_5488 lb_5487 lb_5489 lb_5486 lb_5483

quote11Construction systems reduced to the smallest possible number of identical elements have long been used by architects to build structures as well as dismantle and change them as quickly, efficiently, and economically as possible. Think of the architecture of the nomads, the Crystal Palace designed by the architect John Paxton for the London World’s Fair of 1851, or the modern construction systems of the nineteenth and twentieth centuries in steel, concrete, and wood. Coupled with modern digital planning and production methods, modular precast construction systems that are adaptable for many combinations and capable of being combined with one other will play an increasingly important role in architecture in the future. Discussions of transporting and assembling the various systems round off the topic and make this book an indispensable practical companion.

Hardcover, Engelsk
240 sider / 320 farve billeder / 460 BW illustrationer og billeder
Birkhauser, Basel & Boston, 2008
ISBN-13: 978-3-7643-8656-6