JJW inviterer til åben netværkssalon, 3. Februar kl. 15-17

“Hvorfor ikke se debatten om mere vand, færre biler og flere mennesker som et mulighedsrum? Et sådant kan vi bruge til at arbejde kreativt og helhedsorienteret med byen, og dermed gøre den til et sted, der er attraktivt at leve og agere i.”JJW Arkitekter

JJW er helt sikkert ikke de eneste som har visioner for Københavns nye mulighedsrum i forbindelse med en fremtid med færre biler og flere mennesker. Der er ingen tvivl om at det vil blive en 1 + 1 = 3 situation. Nu mangler vi bare lidt mere vand:)

Deltag i åben netværkssalon d. 3. februar kl.15-17, hos JJW Arkitekter

I 2012 har JJW Arkitekter taget initiativ til at stille skarpt på spørgsmålet om, hvordan København kan udvikle sig, som en moderne metropol, med udgangspunkt i nogle af de udfordringer, som byen står over for. Spørgsmålet er en åben invitation – en tændsats – der skal medvirke til at skabe en nødvendig bevægelse. En bevægelse, der både skal kunne rumme inspirerende og perspektiverende dialoger, men som samtidig også skal være afsæt for konkrete eksperimenter og handlinger.

Tilmelding: send mail til arkitekter@jjw.dk

I begyndelsen af januar 2012 samlede vi en række personer*, for at sætte gang i netværksdannelsen. Sammen udbygger vi nu netværket og inviterer til netværkets første åbne salon, der afholdes 3. februar kl. 15.00- 17.00 hos JJW Arkitekter.

Med seks skarpe og inspirerende indlæg, vil den første time blive brugt på at sætte en scene, der kan rumme endnu flere perspektiver og endnu flere spørgsmål.

LÆS PROGRAM (Kl. 15-16, 6 x 10 min):

  • Ole Hornbek, Indehaver JJW ARKITEKTER: Tankerne bag KBH? Hvorfor denne tilgang og hvad skal vi bruge mulighedsrummet og netværket til?
  • Jane Sandberg, Direktør i Arkitektforeningen: Ansvar og deltagelse i byen
  • Malene Freudendal-Petersen, Lektor og Ph.d. RUC: Mobilitet og adfærd i hverdagslivet
  • Lykke Leonardsen, Områdechef i Center for Park & Natur: Klimatilpasningsplan for KBH
  • Anna Esbjørn, Seniorleder DAC: Kommunikation – hvordan vi taler om byens muligheder
  • Jesper Pagh, Redaktør og Ph.d. Arkitektens forlag og RUC: Den demokratiske by

Kl.16-17.00 Efterfølgende debat

Netværkets muligheder
Målet med netværket er at etablere et forum for innovation, inspiration og dialog om byens udvikling, med København som konkret case. Sammen søger vi at opbygge et kollektivt mindmap, der kan bruges som afsæt for fremtidige handlinger. Et særligt mål er et komme ud i mange videnskredse, og afsøge og inkludere de mangeartede problemstillinger og nuanceringer, der findes her. Målet er ikke i sig selv at skabe kompleksitet, men i stedet at se kompleksiteten som et mulighedsrum. Rum der kan bruges til at indtænke de følger, der kommer af ændret adfærd og planlægning, som gør at vi  tænker og handler på nye måder. Derfor er netværket naturligvis åbent – der er plads til de mange stemmer, der skal til for at sikre emnediversiteten.

Det kunne på sigt manifestere sig i flere saloner, i en blog, hvorfra vi kan komme videre med at udvikle byen på tværs af fagligheder eller i konkrete udviklingsprojekter i byen. Det kunne også være at tage på studieture, stille skitseopgaver på arkitekt- og planlægningsuddannelser etc. Kun fantasien, engagementet og tiden sætter grænser.

* De personer, der i starten af januar tog afsæt til at etablerenetværket KBH? er:

Anna Esbjørn, Senior projektleder DAC, bæredygtighed og byudvikling
Malene Freudendal-Petersen, Ph.d. og lektor Mobilitet og adfærd, inst. Miljø, Samfund og rumlig forandring, RUC
Jesper Pagh, Redaktør Arkitektens forlag/ Ph.d. Stud. inst. Miljø, samfund og rumlig forandring, RUC
Anne Beim, Professor i Arkitekturens Teknologi, Kunstakademiets Arkitektskole
Ny Weisser Øehlenschlæger, Projektleder Byplanlaboratoriet
Jan Rasmussen, Center for park og natur, Københavns Kommune
Søren Houen Schmidt, Projektchef Bylivslaboratoriet, RUC
Ole Hornbek, Indehaver JJW arkitekter
Anders Holst Jensen, Indehaver JJW arkitekter
Sara Ettrup, Arkitekt JJW arkitekter 

Reply