POLYFORM – Klimatilpasset masterplan i Aalborg [2011]

Film = kommunikation + nydelse
Ethvert rockband har brug for en scene, og derfor fortjener det stigende antal danske arkitekturfilm eksponering der hvor mange i branchen ofte hænger ud. Jeg faldt over en ny [meget stille] præsentationsfilm, som  POLYFORM har sammensat om deres klimatilpassede masterplan for Aalborg Godsbaneareal – et projekt udviklet i samarbejde med Niras for DSB ejendomsudvikling A/S og Aalborg Kommune.

[…] Friarealerne tænkes som et performativ landskab – et landskab som kan mere end at være smukt. Overfladevand, som normalt ledes direkte i kloak, omdannes til rekreative elementer som skaber dyreliv og renser luften. Et landskab med en stor grad af grønmasse på tage, i byrum og i parker optager CO2 og skaber stor biodiversitet. Regnvand håndteres på området i stedet for at udledes til kloak. Derved skabes store målbare bæredygtighedsresultater for samme økonomi som i et typisk nyt byområde. – POLYFORM Blog

Reply