2 X 3 ugers Digitale kurser for ledige (15 pladser tilbage)

Morten Myrup fra Arkitektskolen i København har gjordt mig opmærksom på, at de fortsætter deres succes med kurser til de ledige arkitekter og andre med tilknytning til byggebranchen, som fx. Ingeniører og Bygningskonstruktører, i samarbejde med Center for Videreuddannelse ved Ingeniørhøjskolen i København. Og her i foråret ligger de to kurser i umiddelbart forlængelse af hinanden og kan søges samtidigt som det selvvalgte 6 ugers uddannelsesforløb i første ledighedsperiode. Kurserne afholdes på Kunstakademiets Arkitektskole.

Gratis for de ledige, hvis:
1. Du er i første ledighedsperiode hvor der gives uddannelsesydelse [i op til 6 uger].
2. hvis du er i anden ledighedsperiode skal din anden aktør godkende din deltagelse og betale kursusafgiften.
3. hvis du er i arbejde kan du søge statens voksenuddannelsesstøtte for akademikere, SVU, som svarer til den maksimale dagpengesats.

KURSUS 1: Digitalt Design og Produktion (21. feb – 11. marts 2011)
Kurset er en indføring i 3D-modelleringsprogrammet Rhinoceros 4 og dets applikationer indenfor parametri og prototype-fremstilling. Programmet bruges på mange tegnestuer fordi det er let at lære, kan modellere præcist og med frie former samt eksportere til de fleste andre programmer og maskiner, herunder CNC, laserskærere og 3D-printere. Læs mere

KURSUS 2: Digitalt Byggeri og Projektering (14.marts- 1. april 2011)
Kurset er en indføring i ”det digitale byggeri” og arbejdsmetoderne i Building Information Modeling. I takt med at 3d projektering vinder indpas på tegnestuerne, stiger efterspørgslen på arkitekter med kendskab til BIM-strategier og –værktøjer.
Læs mere

link: www.karch.dk

Reply