corbusier-temperatur

Hvilken temperatur har din overenskomst?

“Overenskomstundersøgelsen viser, at arbejdsgivernes ønske om at få ændringer i lønprincipper og arbejds-tidsvilkår i forbindelse med overenskomst 2011 ligger endda meget langt fra de ansattes ønsker” –  2011 analysen

Forleden udkom så endelig arkitektområdets Overenskomstanalyse 2011 – et samarbejde mellem Danske Ark, Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund, hvor ialt 1.000 har deltaget – ansatte som arbejdsgivere.

Selvom vi allesammen elsker at få løn, så er den næste overenskomstforhandling ikke noget vi alle går og tænker konstruktivt på. Det er ihvertfald min erfaring, at vores tillidsmænd generelt ikke modtager store bunker af opråb, forslag og kritik fra de ansatte.

Prøv f.eks. at nævne bare 3 punkter hvor du selv synes at vores overenskomst halter laaaangt bagud? … det kræver overblik, og rigtig mange har egentlig ikke en klar fornemmelse af hvor overenskomstkampens fronter præcis ligger.

Grænserne er klart trukket op
Men analysen trækker helt sikkert grænserne klart op. Baggrunden for undersøgelsen har været et ønske fra arbejdsgiversiden om ved overenskomstforhandlingerne i 2011 , på den ene side, få aftalt et nyt lønsystem med større mulighed for  individuel lønforhandling ved at indføre en kortere lønskala med lavere slutløn. Og på den anden side, at få forenklet arbejdstidsreglerne ved eksempelvis at gøre det frit for alle at aftale fast løn med rådighedsbetaling i stedet for ret til kompensation for overarbejde.

Rapportens hovedkonklusion
Overenskomstparterne kan på baggrund af undersøgelsen konstatere, at der er meget stor forskel på de holdninger, arbejdsgiverne og arbejdstagerne har til både de eksisterende løn- og arbejdstidssystemer, og til tankerne om at gennemføre ændringer i disse.

Lønsystemet
Hos arbejdstagersiden er der stor skepsis i forhold til at ændre lønsystemet. Det giver sig blandt andet udslag i, at det store flertal tror det vil sænke det samlede lønniveau i branchen. Der er heller ikke megen tillid til, at bedre mulighed for forhandling af individuelle løntillæg reelt vil give bedre muligheder for, at den enkeltes indsats og kvalifikationer bliver honoreret. Samlet set vurderer et stort flertal (over 92 procent) på lønmodtagersiden således, at der enten ikke er behov for at ændre lønsystemet eller kun er et lille behov.
Det mindretal, som mener sig i stand til individuelt at forhandle en passende løn til sig selv, ser heller ikke noget nævneværdigt behov for at ændre lønsystemet.

Arbejdsgiversiden vurderer omvendt, at et nyt lønsystem ikke vil sænke lønniveauet i branchen, at det vil give bedre mulighed for at honorere den enkeltes indsats og kvalifikationer, og at det vil gavne virksomhedernes konkurrenceevne. Samlet set tilkendegiver et flertal af arbejdsgiverne (godt 60 procent), at de ser enten et stort eller et meget stort behov for at ændre lønsystemet, og de resterende at der er et lille eller intet behov.

Arbejdstidssystemet
Hvad angår arbejdstidssystemet, er der større spredning i lønmodtagernes vurderinger af det eksisterende system. Der er lidt flere som er mere kritiske over for arbejdstidssystemet, men der er stadig et klart flertal (ca. 80 %), som kun ser et lille eller intet behov for ændringer. Et klart flertal har ikke tillid til, at fast løn uden overtidskompensation vil give en rimelig honorering af overarbejde og sikre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.

Hvad angår arbejdstidssystemet er vurderingen også hos arbejdsgiverne mere spredt, men således at de mest negative holdninger findes hos de større virksomheder i branchen, mens de mindre virksomheder ikke er helt så kritiske. Men samlet set vurderer arbejdsgiversiden, at behovet for at ændre arbejdstidssystemet er lige så stort som for at ændre lønsystemet, og der er tillid til, at fast løn uden overtidskompensation vil give en rimelig honorering af overarbejde og sikre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. – Citat Arkitektforbundet

Ud over den egentlige Overenskomstanalyse, kan det anbefales at dykke ned i de 2 bilagsrapporter der ligger til grund for analysens sammenfatninger:

Bilagsrapport I – Organisationernes stamdata
Hvordan respondenternes svar fordeler sig på overenskomstanalysens spørgsmål om stamdata, målt i procent af antallet af respondenter i hver respondentgruppe.

Bilagsrapport IIKvalitative rådata
Viser respondenternes kvalitative vurdering af løn- og arbejdstidssystemet herunder forslag til ændringer. 42 sider med medlemmernes personlige kommentarer. 

0 Replies

 1. Thomas Graabæk Svar

  Hvordan kan arbejdsgiverne både mene, at et nyt lønsystem IKKE vil sænke lønniveauet i branchen, men at det samtidig vil styrke konkurrenceevnen???

  Vil et nyt lønsystem ikke KUN kunne styrke firmaernes konkurrenceevne, hvis det er fordi lønningerne bliver sænket???

  2 sætninger og 6 spørgsmålstegn – jeg fatter intet :-/

 2. Rasmus Brønnum Svar

  Jeg tror at en krise kan få enhver ledelse til [igen] at trykke på den Danske Model, aka. Flexicurity. Vores overenskomst er jo fx. allerede ‘twistet’ mht. den famøse ‘konkurrenceordningen” hvor der ikke er overarbejdsbetaling til dem der slider med at få konurrencerne i hus.

  Og en ting jeg vælger at læse mellem linierne, er at nogen skal betale for at arkitektfirmaerne, på sin vis, smed alle rimmelige honorarer over bord under krisen [læs. underbød hinanden], og nu er det sværere at få god økonomi på sagerne.

  Arkitekturen [=tidsforbrug?] vil man ikke gå på kompromi med, og så er det nemt at kigge efter mere “fleksibilitet” blandt medarbejderne. Men at fleksibilitet skal omfortolkes til konkurrence, tror jeg vi kommer til at fortryde.

  PS. “Fast løn uden overtidskompensation” lyder som et forslag der kommer fra en der ikke kender arkitektbranchen!!….Ved de ikke at arkitekter ALDRIG bliver færdige:-)

Reply