Åben konkurrence: 'BO TÆT'

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hB72qe05NBw&w=640&h=385]

Mandag den 16. august 2010 blev konkurrencen Vis os hvordan vi skal bo – tæt udskrevet. Konkurrencen skal give bud på, hvordan vi kan indrette vore boliger og byer – store som små, fordelt ud over hele landet – sådan at vi får lyst til og mulighed for at bo, arbejde og leve tættere.

Konkurrencen er en åben idékonkurrence og udskrives af Arkitekturudvalget i Statens Kunstfond i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Med konkurrencen håber Arkitekturudvalget at fremkalde visioner for bæredygtige måder at bo tæt for flere mennesker, som udfordrer vores kultur, mentalitet og levevis. Målet for konkurrencen er, at besvarelserne skal bruges til at igangsætte en bred, arkitektfaglig og samfundspolitisk debat. Visionerne skal udtrykkes i en film af tre minutters varighed.

”Film kan kommunikere bredt, og derudover har vi valgt filmmediet for at få konkurrencedeltagerne til at tænke mere utraditionelt, end de måske er vant til – både når det gælder løsningen af opgaven og formidlingen af resultatet. Vi håber, filmmediet vil afføde en række nyskabende og lettilgængelige konkurrence-besvarelser om de arkitektoniske kvaliteter, som vore fremtidige byer og boliger skal rumme.” siger formand for Arkitekturudvalget, arkitekt MAA og professor Anne Beim.

Den åbne idékonkurrence henvender sig til alle både i Danmark og udlandet – til arkitekter, billedkunstnere, byplanlæggere, landskabsarkitekter, filminstruktører, kommunikationsfolk og alle andre, der interesserer sig for indretningen af den måde, vi bor og lever.

Konkurrencen løber i perioden den 16. august til den 8. oktober 2010.
Resultatet bliver offentliggjort den 3. december 2010. Den samlede præmiesum er på DKK 900.000, med en førstepræmie på DKK 150.000. Forslagene bedømmes af en jury der er sammensat af Arkitekturudvalgets medlemmer, arkitekter, filmkyndige, politikere og kommunikationseksperter.

Interesserede kan hente alle relevante informationer på konkurrencens website www.botæt.dk.

PRESSEKONTAKT
Formand for Arkitekturudvalget, Anne Beim, tlf. 6013 1506

KONTAKT ANGÅENDE KONKURRENCEBETINGELSER
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bettina Mylin
Akademisk Arkitektforening
Strandgade 27 A
1401 København K
Tlf. 3085 9003, email bm@aa-dk.dk 

Reply