Jødisk Mindesmærke

Danske 'OP Architecture' får specialpris i konkurrence

JØDISK MINDESMÆRKE – ‘Absent Monument’
OParchitecture.dk + Ramboll.dk

OP Architecture består af Niels Lund Petersen og Jennifer Dahm Petersen, og har modtaget en specialpris for deres konkurrenceforslag til et jødisk mindesmærke ‘Absent Monument’ i Frankfurt.

I alt 135 forslag fra det meste af verden deltog i den åbne konkurrences første fase, hvoraf 20 blev anonymt udvalgt til anden fase og viderebearbejdning. Der blev ialt uddelt 5 priser (se de 5 forslag)- tre 2. præmier og to special-priser, Mindesmærket skal placeres ved den historiske ‘Grossmarkthalle’, hvorfra 10.000 jøder i årerne fra 1941 til 1945 blev samlet og deporteret til koncentrations-lejrene i øst. På samme grund opfører den Europæiske Centralbank sit nye hovedsæde, et storstilet højhusprojekt tegnet af den østriske tegnestue Coop Himmelblau. Ved fysisk at fjerne en del af Main-floden og standse den stadige strøm af vand præcis ud for Frankfurter Grossmarkthalle, ønsker vi at giver de besøgende en meget direkte og sanselig oplevelse af hvad deportationen af jøderne betyder.

”Tomrummet var den stærkeste måde at udtrykke deportation og sorg på, uden samtidig at forsøge at hamle op med både Grosmarkthalles og højhusarkitekturen.” fortæller Niels Lund Petersen, projektleder og partner i OP. “Vi ville skabe et sted udtrykker tab, tomhed og savn – men på samme tid forsøge at ingyde håb og vise skønheden i naturen og i menneskers frembringelser som en del af denne oplevelse”.

Selvom floden Main ikke blev brugt til deportationerne har den stor symbolsk værdi som et billede på livet og historien, og som Frankfurts forbindelse til omverdenen, Hullet vil få vandet i floden til at falde – til pludselig at skifte retning. Absent Monument handler om denne bratte ændring af vandets bevægelse som metafor for deportationen. Tomrummet skal ikke symbolisere en grav, men tværtimod skabe en oplevelse af vandet som en ubrydelig masse der altid vil forenes. Arkitekterne præsenterede projektforslaget for Rambøll, som straks gav tilsagn om samarbejde, og Simon Jensen, Projektchef fra Rambøll udtaler: ”Absent Monument er et fantastisk projekt, der sidder fast i bevidstheden, så vi glædede os til at tage udfordringen op”

Juryen var udelt begejstrede for Absent Monument, men i tvivl om realiserbarheden, hvorfor projektet blev tildelt specialprisen. Arkitekter og ingeniører har dog efterfølgende i et brev til jurymedlemmerne bedt om lov til at viderebearbejde projektet på lige fod med de tre 2. præmievindere.

”Denne gang var nej blot et andet ord for ja” siger Niels Lund Petersen, partner i OP ”Ved at skabe en offentlig debat der involverer flere interessenter og myndigheder, kræver Absent Monument at alle i Frankfurt yder en indsats – og kan dermed blive den ultimative undskyldning overfor ofrene”

Det er ikke første gang Niels Lund Petersen står i spidsen for et omdebatteret projekt. Som tidligere associate i BIG var han både konkurrence- og designansvarlig for den danske pavillon til Shanghai Expo 2010, der som bekendt indebar udlånet af den lille havfrue.

Fredag d. 3. september, var der fernisering på udstillingen af samtlige indkomne konkurrenceforslag med åbningstale af direktøren for det jødiske museum i Frankfurt am Main Prof. Dr. Raphael. Parallelt med udstillingen vil der køre en offentlig debat omkring de præmierede forslag, og i løbet af det næste år vil man med udgangspunkt i debatten tage stilling til projektets endelige udformning.

Der henvises yderligere til følgende hjemmesider:
Projekt: www.wb-erinnerungsstaette-gmh.de
OP: www.oparchitecture.dk
Rambøll: www.ramboll.dk 

Reply