Presentation-main

De forsvundne Afgangsbedømmelser

Lukket fest?
Der har altid været tradition for at alle var velkommen til at deltage i de halvårlige afgangsbedømmelser på Arkitektskolen i København. Sådan har det altid været. Og jeg opfordrede da også selv til, at man i januar tog ud og fik sig nogle afgangsoplevelser. Som altid, var det også her offentliggjort under skolens nyheder med liste og tidspunkter.

….MEN sådan var det ikke i år! Hvis ikke du lige er timelærer, har venner på skolen eller en udadvendt praktikant på tegnestuen, ja, så har du allerede overset afgangsbedømmelserne for i år. Jeg tænkte det måtte være en fejl at det ikke var kommunikeret ud fra skolens side, og gav studieforvaltningen et telefonopkald. Her fik jeg mig en snak med studieforvaltningssekretæren. Umiddelbart var han ikke helt med på hvad det var jeg efterspurgte. Men “hvis ikke det er kommunikeret på skolens website så var det det i hvertfald på skolens intranet”…!?…Så meget for at nedbryde grænserne mellem praksis og teori, skole og erhverv.

I den sidste ende er det kun en fordel for de studerende hvis tegnestuernes medarbejdere har mulighed for at “opdage” netop dem som person, deres kunnen og deres projekt….og få lidt indsigt i hvad det egentligt er der foregår ude på skolen. 

Reply