ORESUNDSDEBAT

Boglancering og Debat om Øresundsregionen – 16. juni

“Regionen er den nye by Hvorfor er den glemt i den faglige debat?”

“1. juli 2000 blev Øresundsbron indviet. 10 år er gået, og Øresunds-regionen er blevet en fast del af hverdagslivet på begge sider af sundet. Denne nye regionale by afspejler sig dog ikke i nævneværdig grad i den faglige debat. I stedet er der fokus på by- områder og ikonbyggerier. Hvorfor det?

Tilmelding: Mads Winther Nielsen: mwn@hausenberg.dk
Tid: 16. juni 2010 klokken 16.00-18.00.
Sted: Kunstakademiets Arkitektskole, Festsalen, Danneskiold-Samsøes Allé 51.

1. juli 2000 blev Øresundsbron indviet. 10 år er gået, og Øresundsregionen er blevet en fast del af hverdagslivet på begge sider af sundet. Denne nye regionale by afspejler sig dog ikke i nævneværdig grad i den faglige debat. I stedet er der fokus på byområder og ikonbyggerier. Hvorfor det?

Hausenberg er på banen igen, med endnu en bogproduktion: “DET STORE RUM”, hvor 17 arkitekter, kulturforskere, embedsmænd, akademikere og praktikere åbner diskussionen om fremtidens regionalplanlægning. Bogen viser et bredt fagligt felt, hvor der er stor uenighed om den offentlige planlægnings rolle. I 1950erne og 1960erne var der fokus på byens udadvendte vækst, men i fremtiden vil der være mere fokus på tilpasning og omformning af eksisterende byer, forstæder og landsbyer.

Den 16. juni lanceres bogen, og diskussionerne mellem de 17 forfattere sættes i spil i forhold til den aktuelle regionale planlægning i Øresundsregionen. Tre oplægsholdere vil komme med hvert deres indspark til den efterfølgende debat med forfatterne og øvrige deltagere. Charlotte Lindström, afdelingschef, avd. f. planeringsstrategier, Region Skåne. Holger Bisgaard, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen Jens Kvorning, professor, Kunstakademiets Arkitektskole

– Officielle indbydelse (pdf)
– Link til Facebook Event 

Reply