Stadsarkitekt

Jobopslag: ‘Kalif istedet for Kaliffen’

Kan du huske den franske tegneseriefigur ovenfor, storvesiren Iznogood – udtales faktisk “is no good” – som kun havde et √łnske: at blive kalif istedet for kaliffen. M√•ske du har lignende karrieretanker, for s√• er chancen der lige for tiden. K√łbenhavn skal have sig en ny stadsarkitekt, og ans√łgningsfristen er d. 19. maj. Om du synes du har hvad der skal til eller ej, s√• er det v√¶rd at l√¶se den officielle job- og personprofil for en af de h√łjeste stillinger indenfor arkitekturen i DK.

Nedenfor kan du læse det fulde stillingsopslag (kilde).

d

Job- og personprofil til Stadsarkitekt til K√łbenhavns Kommune 2010

Denne job- og personprofil indeholder f√łlgende afsnit:

Rammer og perspektiv
1. Indledning
2. Ansættelsesvilkår
3. Stillingen som Stadsarkitekt

Forventningerne
4. Stadsarkitektens ansvar generelt
5. Stadsarkitektens opgaver på kortere sigt
6. Stadsarkitektens baggrund og bagage

Ansættelsen
7. Ans√łgerens vurdering af arbejdspladsen
8. Arbejdspladsens vurdering af ans√łgerne
9. Tidsplan for ansættelsen
10. Efter ansættelsen

Rammer og perspektiv

1. Indledning

K√łbenhavn har p√• mindre end 20 √•r form√•et at vende en negativ udvikling fra et truende perspektiv som hensygnende hovedstad i et lille land til ‚Äď i dag ‚Äď at st√• som en st√¶rk international metropol med sit helt eget s√¶rkende. Udviklingen er langt fra noget, der er kommet af sig selv. Det er i h√łj grad et udtryk for modige og langsigtede beslutninger, hvor der er skabt nogle gunstige rammer for en udvikling, der yderligere er blevet accelereret af de positive konjunkturer.

Den udvikling som byen har gennemg√•et har bevist, at m√•lrettet satsning og kompromisl√łs tro p√• fremtiden er i stand til at generere en udvikling, som ingen havde troet mulig. Der er gennem √•rene skabt en stadig stigende bevidsthed om, at det nytter, at k√¶mpe for kvaliteten og helheden. En tur fra Kalvebod Brygge til Sluseholmen udtrykker mere end ord, hvad det er for en arkitekturpolitisk udvikling, K√łbenhavn har gennemg√•et p√• de ‚Äď i planl√¶gningsm√¶ssig sammenh√¶ng – f√• √•r.

I dag er det ikke l√¶ngere dagsordenen at f√• vendt en negativ spiral ‚Äď den er for l√¶ngst vendt, og det sidel√łbende med, at kvaliteten i bybygningen til stadighed h√¶ves. Men ambitionerne r√¶kker langt videre. K√łbenhavn skal v√¶re verdens bedste by at leve i, en b√¶redygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv ‚Äď en Metropol for mennesker. N√•r byen udvikles og fornys, skal det ske p√• et b√¶redygtigt grundlag og med insisterende fokus p√•, at bygninger og byrum skal fungere som rammer om udfoldelse, oplevelser, bev√¶gelse og m√łdet mellem mennesker.

Det er store armbev√¶gelser, men den stigende internationale opm√¶rksomhed og ros er et godt bevis p√•, at K√łbenhavn ‚Äď med stormskridt – er p√• vej til at realisere den ambiti√łse vision. Da det britiske magasin ‚ÄĚMonocle‚ÄĚ i 2008 k√•rede K√łbenhavn som verdens bedste by p√• en liste over ‚ÄĚThe Worlds Top 25 Most Liveable Cities‚ÄĚ, fremh√¶vede bladet bl.a. netop byens skala og arkitektur. K√łbenhavn byder p√• et v√¶ld af arkitektoniske herligheder, men frem for alt fremst√•r byen som et sammenh√¶ngende hele. De seneste √•rs byudvikling har vist, hvor vigtigt det er, at der i arbejdet med byens arkitektur fokuseres ikke bare p√• bygningerne, men ogs√• p√• at skabe byrum og urbane landskaber af h√łj arkitektonisk kvalitet, der inviterer til et mangfoldigt byliv. Og p√• at fremme b√¶redygtig arkitektur, der b√•de lever op til ambiti√łse klimam√•l og tilf√łrer byens sammenh√¶nge og helheder ny kvaliteter.

K√łbenhavn er langt fra f√¶rdigudviklet, og skal heller ikke v√¶re det. Det skal v√¶re en dynamisk by, der udvikler sig i takt med det omgivende samfund, men med udgangspunkt i K√łbenhavns s√¶rlige s√¶rkender – byens egenart. Hvad enten man bev√¶ger sig rundt i byen, eller ser den fra t√•rnets top, er man ikke i tvivl om, hvad det er. Byens profil med de gr√łnne t√•rne og spir, byens tage og byrummenes proportionering, mangfoldigheden, kystlinien og den gr√łnne struktur. Det er den platform, K√łbenhavns udvikling skal st√• p√•. I de kommende √•r bliver det K√łbenhavns opgave at bevise, at den m√•lrettede satsning p√• at udvikle byens kvalitet kan videreudvikles – ogs√• i helt andre konjunkturer end dem, der har kendetegnet udviklingen det seneste √•rti.

Udfordringen bliver at vise, hvordan man kan fremme en bybygning, hvor nyt bliver tilf√łjet med h√łj arkitektonisk kvalitet i alle skalaer samtidig med, at man atter f√•r gang i byggeriet som en vital del af bestr√¶belserne p√• at f√• vendt krisen og s√¶tte turbo p√• v√¶ksten i K√łbenhavn, der i parentes bem√¶rket ligger under gennemsnittet i forhold til andre lignende europ√¶iske hovedst√¶der.

I den anledning er der udvalgt fire strategiske indsatsområder, der skal være med til at sikre, at væksten sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for de særlige styrkepositioner, som byen har. De fire indsatsområder er:

 • Sundhed
 • Milj√ł og Energi
 • Tryghed
 • Mangfoldighed

Fysisk planl√¶gning og arkitektur er helt centrale elementer i K√łbenhavns udvikling. Derfor er det ogs√• helt naturligt, at man i K√łbenhavns moderne, projektorienterede organisation har valgt at bevare den faglige pondus og den kvalitetssikring, der ligger i Stadsarkitektembedet. Der skal v√¶re en central funktion, der har det pr√¶cise og afgr√¶nsede ansvar for at forst√•, analysere, vurdere og formidle byens arkitektur og sikrer, at forslag til nye byomr√•der, nye byggerier og byrum samt projekter for¬† renovering/fornyelse af den eksisterende by- og bygningsmasse udvikles, s√• de bedst muligt lever op til de arkitekturpolitiske m√•l K√łbenhavn forf√łlger.

– Du kan l√¶se mere vedr√łrende Center for Bydesign, arkitektur og planer i K√łbenhavn p√•: www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri.aspx

2. Ansættelsesvilkår

Stadsarkitekten vil blive ansat p√• √•rem√•lsvilk√•r i henhold til overenskomst med den relevante faglige organisation med maksimal bruttol√łn p√• ca. 1,0 mio. kr inkl. √•rem√•lstill√¶g og pension (18,2%).
3. Stillingen som Stadsarkitekt

Stadsarkitekten er organisatorisk placeret i Center for Bydesign, med direkte reference til Direkt√łr, centerchef Ulrik Winge. Center for Bydesign varetager byens arkitektur, lokalplanl√¶gning, byfornyelse, kvarterudvikling og st√łttet boligbyggeri.
Center for Bydesign udg√łres af en samling af st√¶rkt engagerede medarbejdere med st√¶rke faglige kompetencer, h√łj faglig stolthed og et st√¶rkt fagligt engagement. Der er tydelig kurs p√•, hvor centeret bev√¶ger sig hen, og man befinder sig i et fagligt milj√ł, hvor der er respekt for meninger og fagligheder.

I det daglige indg√•r Stadsarkitekten i centrets chefgruppe, men med den s√¶rlige forskel, at Stadsarkitekten ikke har noget egentligt personaleledelsesansvar. Stadsarkitektstillingen er en tv√¶rg√•ende funktion, der reelt har den faglige kompetence i arkitektoniske sp√łrgsm√•l, og som indg√•r p√• tv√¶rs i en lang r√¶kke forskellige opgaver. Stadsarkitekten vil f√łrst og fremmest have en lang r√¶kke samspil internt i Center for Bydesign, men vil ogs√• g√• p√• tv√¶rs i forhold til de √łvrige centre, der udg√łr Teknik- og Milj√łforvaltningen.

Da ansvaret for kommuneplanen og den √łkonomiske side af byudviklingen organisatorisk er placeret i √ėkonomiforvaltningen, har Stadsarkitekten ogs√• en t√¶t samarbejdsflade i forhold til denne forvaltning. Af de mere centrale, konkrete¬† planl√¶gningsm√¶ssige udfordringer, som K√łbenhavns Kommune st√•r for, vil Stadsarkitekten bl.a. f√• en v√¶sentlig rolle i arbejdet med:

 • Videreudvikling af √ėrestad, s√• den moderne, internationalt orienterede nye bydel lever op til de bym√¶ssige og arkitektoniske ambitioner
 • Den videre udvikling af Sydhavnen, som en ny bydel der udnytter vandets herligshedsv√¶rdier
 • Udvikling af Carlsberggrunden, som den t√¶tte b√¶redygtige by baseret p√• klassisk bybygningsidealer
 • Nordhavnen, som den 21. √•rhundrede b√¶redygtige bydel
 • Udviklingen af K√łbenhavn som vidensby med den kraftige udvikling af K√łbenhavns Universitets omr√•der ved N√łrre Campus og Rigshospitalet Forventningerne

4. Stadsarkitektens formelle ansvarsfelt

Stadsarkitektens formelle ansvarsfelt kan v√¶re meget vanskeligt pr√¶cist at fastl√¶gge, da det i h√łj grad ogs√• er blevet udviklet gennem relationer og personlige kompetencer. Det er f√łrst og fremmest Stadsarkitektens overordnede ansvar, at:

 • V√¶re den faglige reference i arkitektoniske sp√łrgsm√•l. Skal sikre og udvikle den arkitektoniske kvalitet i hele den brede vifte af opgaver, som Stadsarkitekten naturligt bliver involveret i
 • Stadsarkitekten er r√•dgiver for Teknik- og Milj√łudvalget i arkitektoniske sp√łrgsm√•l. Stadsarkitekten deltager i de politiske udvalgsm√łder i det omfang det er relevant
 • Stadsarkitekten har det faglige ansvar for at implementere, videreudvikle og formidle K√łbenhavns Kommunes arkitekturpolitik, herunder udvikling af de processer, der sikrer den arkitektoniske kvalitet af b√•de byrum og bygninger Stadsarkitekt til K√łbenhavns Kommune
 • V√¶re r√•dgiver og sparringspartner i arkitektoniske sp√łrgsm√•l generelt internt i K√łbenhavns Kommune
 • V√¶re K√łbenhavns Kommunes ansigt udadtil i arkitektoniske sp√łrgsm√•l, og i den forbindelse ogs√• indg√• i centrale forhandlinger omkring nye byudviklingsinitiativer, konkurrencebed√łmmelser mv.

5. Stadsarkitektens opgaver på den korte bane

 • Stadsarkitekten skal kunne f√łre den nye arkitekturpolitik ud i praksis. Det vil sige forts√¶tte med at udvikle den arkitekturpolitiske forst√•else blandt medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere/projektudviklere og beslutningstagere, s√•ledes at man er i stand til at fastholde den linje der er lagt i arkitekturpolitikken i balance med andre hensyn
 • Stadsarkitekten skal sikre, at der b√•de er fokus p√• byens arkitektoniske sammenh√¶nge, p√• byens rum, og p√• de bygninger, der er med til at danne rammerne og rummene i byen
 • L√łbende faglig dialog med og udvikling af medarbejderresurserne ‚Äď f√łrst og fremmest i Center for Bydesign og de √łvrige centre i Teknik- og Milj√łforvaltningen, s√• der er en klar f√¶lles retning i h√•ndteringen af arkitektoniske problemstillinger
 • Stadsarkitekten skal v√¶re i dialog med centrale akt√łrer, der kan bidrage til udvikling af kommunens faglige arkitektoniske holdninger og vurderinger
 • Med de √¶ndrede konjunkturer f√•r Stadsarkitekten en mere udfarende rolle, hvor der bliver mindre materiale at v√¶lge imellem, og der skal laves et st√łrre benarbejde for at udvikle den tilstr√¶kkelige kvalitet gennem forskellige typer af processer
 • Stadsarkitekten skal v√¶re i stand til at f√łlge op p√• den linje, der er lagt i forhold til at begejstre omkring K√łbenhavns arkitektur og fortr√¶ffeligheder som en metropol for mennesker og en milj√łmetropol Stadsarkitekt til K√łbenhavns Kommune Job- og personprofil

6. Stadsarkitektens baggrund og bagage

I arbejdet med at finde den rigtige Stadsarkitekt til K√łbenhavns Kommune, vil vi v√¶re meget fokuseret p√•, at den faglige ballast er s√• veludviklet, at den indbyder til respekt hos omgivelserne. Derudover vil vi blandt andet kigge efter:

 • En person med h√łj faglig trov√¶rdighed og en solid personlig og faglig integritet, men som ogs√• er i stand til at skelne mellem beslutningskompetence og faglig kompetence
 • En person med en veludviklet forst√•else for politisk r√•dgivning og arbejdet i en politisk styret organisation
 • En person, der kan kommunikere, s√• det kan forst√•s af b√•de fagfolk og l√¶gm√¶nd, og som kan udvikle sig selv og andre gennem dialog
 • En person, der kan samarbejde p√• de indre linjer, men som ogs√• er i stand til at opbygge st√¶rke relevante samarbejdsrelationer ud over forvaltningen og til eksterne interessenter baseret p√• et veludviklet netv√¶rk i branchen
 • En person, der nyder respekt i tegnestuemilj√łet, eller som i det mindste er i stand til at opbygge den respekt, og som er orienteret mod, hvad der r√łrer sig internationalt
 • Et solidt fagligt kendskab og en nysgerrighed, der kan udfordre den eksisterende organisation p√• en kvalificeret og konstruktiv m√•de. Man er vant til, at Stadsarkitekten kan g√• ind i de faglige diskussioner og blande sig ‚Äď p√• den gode m√•de
 • En analytisk person, der fagligt sp√¶nder over hele feltet fra bybygning til bygningskunst og urban landskabsarkitektur
 • En person, der kender K√łbenhavns rolle og (arkitektur)historie i et nationalt og internationalt perspektiv, og som samtidig er i stand til at kunne fort√¶lle den gode historie og pr√¶ge den l√łbende debat om byens arkitektur baseret p√• personlig og faglig gennemslagskraft
 • En stadsarkitekt, der forst√•r, at byens kvalitet ogs√• skabes mellem bygningerne og de h√•rde materialer
 • En person, der kan v√¶re i √łjenh√łjde med alle uanset status, hvad enten der er tale om toppolitikere, developere, medarbejdere eller borgere

Ansættelsen

7. Ans√łgernes vurdering af arbejdspladsen

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med sp√łrgsm√•l om stillingen og en eventuel dr√łftelse af personlige¬† kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til:

Ole Bladt-Hansen, Lundgaard Konsulenterne
Tlf. 7542 4233 eller 4034 8304

eller

Direkt√łr, centerchef Ulrik Winge, K√łbenhavns Kommune
Tlf. 3366 1314 eller 2720 1314

Under de 2 samtalerunder, der indg√•r i ans√¶ttelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke v√¶re anledning for ans√łgerne til at stille sp√łrgsm√•l. De ans√łgere, der g√•r videre til sidste samtalerunde opfordres i stedet til at aftale et m√łde med Ulrik Winge for at f√• mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og f√• svar p√• eventuelle sp√łrgsm√•l inden sidste runde.

På www.kk.dk kan findes yderligere relevante oplysninger om kommunen.
8. Arbejdspladsens vurdering af ans√łgerne

Ans√¶ttelsesudvalget er sammensat af ledelses- og medarbejderrepr√¶sentanter for Center for Bydesign og ledelsesrepr√¶sentanter fra andre centre i Teknik- og Milj√łforvaltningen. Ans√¶ttelsesudvalget udv√¶lger ans√łgere til 1. samtalerunde og gennemf√łrer herefter 1. og 2. samtalerunde. Ans√¶ttelsesudvalget vurderer ans√łgerne ud fra de faglige, ledelsesm√¶ssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen.

Ans√¶ttelsesudvalget har efter sidste samtalerunde f√łlgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 3 ans√łgere:

 • Den skriftlige ans√łgning
 • Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde
 • Et skriftligt resum√© af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne, i dette tilf√¶lde Direkt√łr Malene Hansen og en faglig bisidder, omr√•dechef Jesper Dahl. Resum√©et udarbejdes p√• baggrund af en dybtg√•ende, struktureret samtale om ans√łgerens faglige, ledelsesm√¶ssige og personlige kompetencer. (Resum√©et sendes ogs√• til ans√łgeren, der f√•r lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde)
 • Et skriftligt resum√© af ca. 4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ans√łgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart f√łr anden samtalerunde og kun efter aftale med ans√łgeren. (Referencerne er fortrolige og forel√¶gges ikke ans√łgeren)
 • Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde Du kan l√¶se mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ans√¶ttelsessager p√• www.lundgaard-konsulenterne.dk

9. Tidsplan for ansættelsen

Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder p√• ans√¶ttelsen. Dorit Bech kan tr√¶ffes p√• tlf. 7542 4233. Ans√łgning sendes elektronisk til post@lundgaard-konsulenterne.dk. Den skal v√¶re fremme senest den 19. maj 2010 kl. 09.00.

Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ans√łgningen til den mailadresse, ans√łgningen er sendt fra. Det foruds√¶ttes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ans√łger og sekretariat i resten af ans√¶ttelsesprocessen.

Den 27. maj tr√¶ffer ans√¶ttelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ans√łgere f√•r besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ans√łgere den 2. juni. Dialogtesten for de ans√łgere, der g√•r videre til 2. samtalerunde, afvikles af direkt√łr Malene Hansen den 3. juni. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ans√łgere den 17. juni.

10. Efter ansættelsen

For den ans√łger, der udv√¶lges til stillingen, tilbyder konsulenten en opf√łlgende samtale straks efter, at beslutningen om ans√¶ttelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye Stadsarkitekt kommer godt i gang med jobbet. 3-4 m√•neder efter den nye stadsarkitekts tiltr√¶den vender konsulenten tilbage og holder opf√łlgende samtaler med stadsarkitekten og direkt√łren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start.

April 2010
Ole Bladt-Hansen
Konsulent p√• ans√¶ttelsessagen 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/rasmusbronnum.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reply