Konj_oversigt_2010-6

Konjunkturanalyse februar 2010

Der kan være en idé i at følge med i tallene og se hvor dårligt det går. Logikken er den samme som at slå sig i hovedet med en hammer – det er så dejligt når man holder op. Og vi kan derfor glæde os til den dag hvor tallene ikke er røde længere.

– Du kan hente hele analysen her hos danskbyggeri.dk, eller læse resume nedenfor.


Brat opbremsning for nybyggeri
Dansk Byggeri forventer, at nedgangen i nybyggeriet vil fortsætte i både 2010 og 2011. Boligbyg geriet falder, fordi der fortsat er masser af boliger til salg, så efterspørgslen efter nye boliger er rekordlav. Nu mærker byggeriet også et andet resultat af krisen, nemlig, at der er kvadratmeter nok til erhvervslivet. Erhvervsbyggeriet falder; ledige detailhandelslokaler og kontorlokaler og lav udnyttelse af produktionskapaciteten i industrien neddrosler markedet for erhvervsbyggeri.

– Det er svært at finde lyspunktet, men man kan pege på kommunernes muligheder for at investere på de borgernære områder. Nye bygninger til kulturformål og institutioner vil formentlig stige i 2010, og niveauet vil sandsynligvis holde ind i 2011. Men risikoen for besparelser på de offentlige budgetter allerede til næste år er dybt bekymrende, vurderer Lars Storr-Hansen.

Konjunkturanalysen fra Dansk Byggeri betoner det dramatiske fald i nybyggeriet, hvor antallet af påbegyndte boliger er faldet fra 33.000 i 2006 til 12.000 i 2009. Dansk Byggeri forudser, at faldet i nybyggeriet vil fortsætte, så der kun vil blive påbegyndt 10.000 boliger i 2010 og 9.500 i 2011.

– Vi har tjekket, og i ”statistisk” tid har der aldrig været registreret så lavt et niveau for boligbyggeriet. Virkningerne af kartoffelkuren førte i 1993 til et lavpunkt med kun 12.300 boliger. Det vil sige, at der i år og næste år vil bliver bygget væsentligt færre boliger end dengang, understreger Lars Storr-Hansen.

Beskæftigelsen
Dansk Byggeri forventer, at der i 2011 vil være beskæftiget 136.500 arbejdere, funktionærer og mestre i byggeriet. Det er 44.000 eller 25 procent færre end i 2007.

– Da det gik godt fra 2004 til 2007 steg beskæftigelsen med 26.000 personer. Nu er nedgangen større end fremgangen. Byggeriet vil i 2011 være decimeret med 23.600 beskæftigede i forhold til gennemsnittet for de seneste 25 år. Det er dramatisk og årsag til, at branchen appellerer om politisk bevågenhed. Vi håber på, at der i år og næste år bliver igangsat kloge og nødvendige offentlige investeringer, som gør Danmark klar, når der atter kommer vækst i økonomien og privat efterspørgsel efter byggeriets ydelser. I alle tilfælde er der mange investeringer, som vil være økonomisk fornuftige at sætte i gang nu med den megen ledige kapacitet og de lavere priser, slutter Lars Storr-Hansen.

kilde: danskbyggeri.dk 

Reply