scdsdcsdc

'Trods dårlige odds' (pdf)

Jeg kunne i december måned tæt følge Søren Møller Christensens, partner i Hausenberg, statusopdateringer på Facebook mens han lagde de sidste lange aftner på den netop færdige publikation “Trods dårlige odds”,  en analyse gennemført som led i partnerskabsprojektet Mulighedernes Land, et projekt Realdania har iværksat for at sætte fokus på de særlige kvaliteter og muligheder i landdistrikter og landsbyer i yderområderne. Sørens løbende statusopdateringer gav ikke meget mening da det ofte var “endnu et færdigt kapitel” om endnu et mørkt og ukendt sted. Men det giver fin mening når man ser det færdige arbejde. Kunne let have endt som en tung SBI forskningsmursten, men man hopper faktisk let igennem den, og det kan man takke bredden for. Bredden i, kortfattet, at inddrage erfaringer fra vores nabolande. Tillykke med det.

– Download den her som pdf

Bogen er opdelt i tre kapitler:
I dette første kapitel introduceres bogens problematik og perspektiv. Andet kapitel rummer syv artikler om statslige initiativer i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Irland, England og Skotland. Tredje kapitel, sidste og største kapitel rummer 18 artikler, der hver beskriver et konkret projekt, som rummer inspirerende ideer og erfaringer.

Danmarkskortet forandres radikalt disse år. Væksten sker i de større byer og byregioner, mens yderområderne står over for afvandring og økonomisk tilbagegang.

Mulighedernes Land sætter fokus på de særlige kvaliteter og muligheder i landdistrikter og landsbyer i yderområderne. Målet er ikke nødvendigvis at skabe vækst, men at gøre områderne bedre at bo og leve i og mere attraktive at besøge.
Mulighedernes Land er en del af en ny udviklingsfilosofi kaldet ’det nye landdistriktsparadigme’. Paradigmet indebærer en projektorienteret tilgang til udvikling og et stærkt fokus på lokal forankring blandt borgere og interessenter. Udviklingen tager udgangspunkt i konkrete steder, mennesker og projekter frem for overordnede sektorer og befolkningsgrupper. Målet er at styrke lokale kvaliteter i en global verden.

Danmarkskortet forandres radikalt disse år. Væksten sker i de større byer og byregioner, mens yderområderne står over for afvandring og økonomisk tilbagegang.

Mulighedernes Land sætter fokus på de særlige kvaliteter og muligheder i landdistrikter og landsbyer i yderområderne. Målet er ikke nødvendigvis at skabe vækst, men at gøre områderne bedre at bo og leve i og mere attraktive at besøge.
Mulighedernes Land er en del af en ny udviklingsfilosofi kaldet ’det nye landdistriktsparadigme’. Paradigmet indebærer en projektorienteret tilgang til udvikling og et stærkt fokus på lokal forankring blandt borgere og interessenter. Udviklingen tager udgangspunkt i konkrete steder, mennesker og projekter frem for overordnede sektorer og befolkningsgrupper. Målet er at styrke lokale kvaliteter i en global verden.
 

Reply