Billede 16erfe

Byomdannelse…på den mentale måde

“Oftere og oftere ser vi private aktører, kommuner og grundejere igangsætte midlertidige projekter i byens rum og gamle bygninger som giver dem ny anvendelse og identitet. Nu er der kommet en ny (gratis) publikation med cases og værktøjer til alle, der arbejder med byudvikling.” (kilde: DAC)

– Gratis Download “Mental byomdannelse” (pdf, 88 sider)

Mental byomdannelse – Midlertidig anvendelse som kick starter for en omdannelsesproces. “Hvordan giver man et gammelt nedslidt område ny identitet? Hvordan undersøger man stedets potentialer, og hvordan får man succes med at tage et område i brug tidligt i en byomdannelsesproces? Det er spørgsmål som de fleste byer, arkitekter og byplanlæggere står med i dag i forbindelse med omdannelse af gamle havneområder, yderkvarterer m.m. som en del af byens udvikling.

Nu har Indenrigs- og Socialministeriet udgivet en publikation med danske og internationale cases, to pilotprojekter fra Ålborg og en værktøjskasse, som giver redskaber og ideer til, hvordan man kan sætte en mental byomdannelsesproces i gang i byens rum.

Formålet med publikationen er at hjælpe processerne i gang og skabe bevidsthed om et byudviklingsområde overfor byens borgere, kommende beboere og fremtidige brugere af området allerede mens den fysiske omdannelse er i gang.

Mental Byomdannelse retter sig til alle, der beskæftiger sig med byudvikling – arkitekter, urban designere, planlæggere, rådgivere, kommunale embedsmænd, politikere og  developere. Den er udarbejdet af Metopos By- og Landskabsdesign i tæt samarbejde med Aalborg Kommune og lokale aktører og grundejere for Indenrigs- og Socialministeriets pulje for byfornyelse.”

kilde: DAC og Bygnet 

Reply