Shoot103

David Schalliol – "Isolated Building Studies"

 

“these buildings and their environs demonstrate how socially influenced investment cycles affect the visible aspects of our built environment, urban neighborhoods and community relationships.”

Website:  www.Davidschalliol.com + interview på ArchDaily

– Jeg kom til at sammensætte et billede til min desktop baggrund – håber det går!

Empty-houses-ikon 

0 Replies

 1. Jannie Svar

  interessant eksempel på, hvordan arkitekturfotografiet kan æstetisere tilsyneladende uæstetiske bygninger

  • Rasmus Brønnum Svar

   Æstetik er læren om det sanselige. Så det er helt rigtigt at der er mere end øjet ser :-)

   Her er kapitlet om Æstetik fra “Labyrint” af Idehistoriker Kasper Nefer Olsen:

   “Æstetikken er en filosofisk disciplin, som først opstår i moderne tid (Leibniz, Baumgarten, Kant, Burke), hvor kunsten bliver “autonom”, dvs. befriet for andre betydninger end sin egen, og dermed henvist til det “kunstnydende” subjekt som modtager af denne betydning. Æstetikken bliver derfor i første omgang subjektfilosofisk orienteret -med fare for, som det sker i romantikkens senere faser, at “følelsen” som indbegrebet af det subjektive bliver gjort til æstetikkens eneste indhold.
   Allerede Kant fremhævede imidlertid æstetikkens transcendentale status: det æstetiske vedrører selve subjektets grundlag og grænser, og kan derfor ikke reduceres til subjektivt indhold eller forklares alene under henvisning til subjektet; kunsten og æstetikken er tværtimod til enhver tid et af de vigtigste steder, hvor grænserne for det subjektive og det objektive undersøges og afprøves”.

   Vh Rasmus

 2. Jannie Svar

  Ved ikke rigtig om du ikke har forstået min pointe eller om det måske er mig, der ikke forstår din pointe (en af ulemperne ved de korte kommentarer). Anyways, to pointer:

  For det første er æstetik også læren om det skønne, altså som noget der kan sanses (Denne forståelse udspringer groft sagt af Baumgarten).
  For det andet er det også læren om sansningen, lige præcis som du beskriver det. Når jeg i relation til David Schalliols billeder taler om æstetik, mener jeg, at de færreste af os ville kigge nærmere på de afbillede huse, hvis vi kom forbi dem i virkeligheden (hvis man altså havde forvildet sig væk fra turistruten i Chicago), men ved at fremhæve dem som (kunst-)objekter bliver de langt mere interessante og man (jeg) får lyst til at undersøge dem nærmere – måske kunne man sige, at man får lyst til at sanse dem (!) eller i hvert tilfælde opleve dem i virkeligheden. Skønhedselementet gør, at jeg faktisk næsten glemmer hans pointe med billederne, som du har fremhævet i citatet ovenfor og som jo i sig selv er super interessant. Derudover er din fine collage (hvis jeg må kalde den det?) så absolut med til – i mine øjne (det er jo trods alt subjektivt) at understrege det æstetiske element.

  • Rasmus Brønnum Svar

   Var bare et tillæg. Og jeg tror sørme vi er enige, haha!

Reply