Greenroof

"Københavns Klimaplan" er endeligt vedtaget

Greenroof

quote11I lokalplaner skal det fremgå at nye byggerier med en tagkonstruktion under 30 graders hældning skal udføres med grønne tage.


klimaplanKBHKøbenhavns  Klimaplan vedtaget 27. aug .

Rapporten er lang og din tid er måske knap. Men hvis jeg lige skulle pege på 2-3 sider du skylder dig selv at skimme, så er det kapitel 8. Her finder du 2 tilpasningsinitiativer (side 112-113) der omhandler henholdvis “Begrønning af byen” og “bygningstilpasning”.

Grønne tage er en af målsætningerne. Hele 325.000 m2 taggræsplæner over de næste 6 år! Det er altså en hel del. Du kan læse en fin artikel her på Ingeniøren.dk om netop dette initiativ.

.

– Københavns Klimaplan (pdf, 138 sider)
Sammenfatning af Klimaplan (pdf, 17 sider)

Du kan finde mere information her hos Københavns Kommune

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8F6Qi6cmCnc&w=500&h=310]


 

0 Replies

 1. Thomas Svar

  Fordelene ved grønne tage er, så vidt jeg kan læse:

  – Forsinkelse af nedløbsvand.

  – Isoleringsevnen forbedres.

  – Ændrer bygningens farve til farver der ikke “suger” varme ud af lys.

  – Optagelse af “små mængder” CO2.

  – Beskyttelse af tagpap.

  Hvis vi tager dem bagfra, så er de nye tagpap-typer meget modstandsdygtige overfor skift i sol, varme og kulde, så fordelen ved at lægge vådt jord på må være næsten blive overgået ved ulemperne i tilfælde af utætheder i tagbelægningen.

  De små mængder CO2 der lagres i en græsplæne, er vist ikke noget, der viser sig i det store klima-regnskab. CO2’et lagres frigives igen, når beplantningen indgår i nye cyklusser, som afbrændning eller kompostering.

  Farven af bygningens overflade på ydersiden af isoleringen har jeg aldrig hørt som en reel faktor i en bygnings energiregnskab. Hvis det virkelig er noget der batter, bør vi vil afskaffe brugen af skiffer og mørke teglfarver (sortglaserede tagsten), sortmalede sommerhuse, m.fl. Betyder det virkelig noget?

  Med de nye energikrav er man i dag oppe på en maksimal isoleringstylkkelse, d.v.s. at det reelt ikke hjælper at øge isoleringstykkelsen yderligere. Den effekt man opnår fra grønne tage må være minimal. Hvis de grønne tage mod min forventning alligevel hjælper med til tagets isoleringsevne, er det vel en faktor der medregnes i varmeregnskabet, og derfor vil man kunne spare på den konventionelle isolering i taget. På denne måde vil resultatet forsvinde, da man sjældent bruger resourcer på at isolere bedre end de gældende krav.

  Så den sidste og måske eneste konkrete fordel er beplantningens evne til at forsinke nedløbsvandet. Dette er jo kun en fordel, hvis kloakkerne er underdimentionerede – hvilket de jo ofte er i Danmark. Nedløbsforsinkelse er jo ikke en “grøn”-fordel, men en teknisk løsning på manglende udbyggelse af det danske kloalnet.

  Jeg er sikker på, at hvis man valgte at bruge pengene til at bygge vindmøller i stedet, vil det vise sig tydeligere i det store CO2-regnskab!

  • Rasmus Brønnum Svar

   Jeg giver dig ret Thomas. Der er nok en branding dude der spurgt til om ikke vi kan få noget mere grønt ind i byen…hva med tagene!?.

   Man møder mange krav i lokalplanerne. Flere butikker i underetagerne er ikke en af dem. Men græs på taget vil blive et krav i offentligt byggerier fremover.
   Spørgsmålet er så om ikke arkitektrådgiveren vil anbefale (med sagsbehandleren i hånden) den private bygherre at få en park på taget. Jeg tror det! Endelig får Corbusiers målsætning om taghaver fæstne i arkitekturen. Hvis man har prøvet hvor svært det kan være at fastholde en bygherre på noget der har stor social værdi, men koster extra (+ ikke kan ses fra gaden), så er det meget velkomment med haver overalt.

   På trods af at diverse former for tagopbygninger kan isolere virkelig godt, så kan de stadig ikke slå en frokost med bare tæer i græsset. Ovenikøbet et sted hvor der IKKE bliver luftet hunde, haha!

   Tak for kommentaren.

Reply