Jorgen_sven

Cand.Arkitekt.Og.Design.Sammen ?

Jorgen_sven

Klar til sammenlægningen:  Rektor, Sven Felding og prorektor, Jørgen Haubergs nye pimpede stil. (den tidligere uniform kan ses her)

Cand.Arkitekt.Og.Design.Sammen ?
Det er første gang at jeg har set det sort på hvidt. Det blev kastet op i luften for 2-3 mdr siden og er nu landet i en aftaletekst under Kulturministeret (12. maj). Nedenfor er et uddrag af teksten:

.

“Aftale om de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 nedsatte kulturministeren et udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for at komme med forslag til mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.
På baggrund af udvalgets anbefalinger har partierne bag flerårsaftalen for 2007-2010 (Regeringen, DF, S, SF, R) nu besluttet, at der iværksættes følgende:

Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole
Parterne har endvidere drøftet Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole. Parterne kunne ikke opnå enighed om en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole. Aftalepartierne er dog enige om følgende:

.

  • Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole kan samlokaliseres på Holmen, og parterne bakker op om kulturministerens planer herom.
  • Arkitektuddannelsen og designuddannelsen opretholdes som to selvstændige uddannelser.
  • Den videre proces skal inddrage de studerende og ansatte ved institutionerne.
  • Der skal ske en akkreditering af designuddannelsen

.

Et flertal bestående af regeringspartierne samt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti tilkendegiver allerede nu, at de er sindet at gennemføre en fusion af de to institutioner, når den nuværende aftale udløber. Et mindretal bestående af Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre ønsker at afvente de iværksatte tiltag med henblik på senere stillingtagen til spørgsmålet om fusioner”. (uddrag)
 

Reply