gift_book_specialist

En kommentar: Den specialiserede generalist

gift_book_specialist

Min egen lille kommentar på DAC´s artikel: KRISESTYRING FOR VIRKSOMHEDSLEDERE – interview med Bestyrelsesformand Michael Christiansen (i bla. Danmarks Radio og arkitektvirksomheden SHL).

quote11Den specialiserede generalistJeg smiler lidt af Bodils (SHL) karakteristik af den typiske arkitekt som værende ´generalist´, altså med undtagelse af konkurrence arkitekten, som qua sin über kreative isolation dermed er specialist (!?). Jeg forstår hendes hurtige ´skitsering´ af branchen, men jeg mener også at der er en gennemsyrende og blind accept af en problematik, som også Michael Christiansen ridser op, der handler om måden vi definerer og placerer denne kunsteriske stræben i dagligdagen.

Hvor Michael C. selvfølgelig taler for at arkitektens honorar skal have en størrelse der kan sikre en stærk egenkapital, og giver mulighed for at beholde de skitserende, ja, så kæmper vi allerede internt med ideén om at alle arkitekter kan
skitsere – men, at de skitserende dog ikke kan andet end at skitsere!. Vi ser nyuddannede lave konkurrencer i 5-6 år før de bliver introduceret til egentlig projektering. Man skaber altså et vakum omkring de skitserende. Her mangler meget mere fokus på cross-over skitserende – en ´specialiseret gruppe af generalister´.

Intet firma kan forudsige fremtiden, og hvis man virkelig skal stå stærkt i dårlige tider, så må man satse på en stærk gruppe af medarbejdere der er full-circle arkitekter – Den ”Konkurrence Skitse-Projekterende Sagsarkitekt”.

Hvor mange har jeres arbejdsplads, og er det mon dem der blev opsagt først?

(En mulig overvejelse er om tegnestuerne undlader at fremdrive ´all-rounders´ af denne type, da de (muligvis) er i høj kurs … også for de andre tegnestuer!!).
 

Reply