Design skaber værdi

Download: ´Design skaber værdi´

Design skaber værdi

quote11Erhvervs- og Byggestyrelsen har gennemført analysen Design skaber værdi – udbredelse og effekter af design, der er en analyse af danske virksomheders brug af design. Analysen fokuserer særligt på sammenhængen mellem virksomheders brug af design og værditilvækst.
Konklusionerne i analysen peger på, at virksomheder, der anvender design og designkompetencer som en central del af udviklings- og forretningsprocesser, er mere innovative, og tjener flere penge end virksomheder, der ikke arbejder med design eller kun anvender design som sidste styling og finish af produkter.
Rapporten viser desuden, at danske virksomheder køber flere designydelser end tidligere, men mange bruger designydelserne i en mere traditionel form. Dermed går mange danske virksomheder glip af de økonomiske gevinster, der er ved at bruge design som en mere integreret del af deres innovations- og forretningsudvikling.

Desv1 desv2 desv3 desv4

Design skaber værdi – Download som PDF

Ny udgivelse fra Erhvervs- og byggestyrrelsen. Et tip for bedre forståelse er at lægge et øje på DDC´s Designtrappe , som blev udviklet i 2001 på baggrund af et ønske om at differentiere danske virksomheder i forhold til deres brug af design.

Designtrappen består af 4 trin, og hvert trin har følgende betydning:

Trin 1: Non design – 39%
Design er usynligt, der er fokus er på funktionalitet, og opmærksomheden på slutbrugeren er begrænset.

Trin 2: Design som styling – 13%
Design er ’the final touch’. Der er fokus på æstetik, herunder form, farve og grafik.

Trin 3: Design som proces – 27%
Design er en arbejdsmetode. Design udvikles i tværfaglige teams, og der er et større fokus på slutbrugeren.

Trin 4: Design som strategi – 20%
Design er en forretningsmetode. Virksomheden har en strategisk indfaldsvinkel til brugen af design og designere.

Kilde: ebst.dk 

Reply