Uformelt Samarbejde

´Uformelt samarbejde i byggeriet´

Uformelt Samarbejde

´Uformelt samarbejde i byggeriet´ (2008)

Du kan synes at det er tørre sager at lÌse om netvÌrksteorier i byggebranchen, men det er nu engang grundlaget for din, eventuelt, møjbesvÌrglige arkitekthverdag, som Birgitte Steenstrup ridser op i sit speciale fra RUC. Undersøgelsen blev gennemført ved hjÌlp af interviews med fjorten ejere, mellemledere og byggeledere fra forskellige typer af hündvÌrks-, entreprenør- og arkitektvirksomheder.

Hvis du ser dette skema fra specialet (se de nederste rubrikker for hurtig forstüelse), sü er det let at forestille sig 2 veje man kan vÌlge for at opnü et resultat; Enten det mere upersonlige, one-timer samarbejde med risiko for mistro, men derimod større mulighed for konkurrence i priser. Eller det ligetil, nøgleperson-drevet, old-friends samarbejde som kun kan begü sig med stÌrk tillid parterne imellem.

DOWNLOAD specialet her (Pdf)

quote11Dette speciale undersøger eksistensen af netvĂŚrkssamarbejde i byggebranchen, og hvilken indflydelse et sĂĽdant samarbejde kan have pĂĽ byggevirksomheders performance. (…) Empirien er blevet indsamlet med brug af en tredelt strategi.
1. Den primÌre empiri udgøres af kvalitative interviews og et minisurvey med ejere og ledere af entreprenørvirksomheder, forskellige former for hündvÌrksvirksomheder, samt arkitekter. 2. For det andet, er der gennemført interviews med to eksperter med indgüende kendskab til praksis i den danske byggebranche. 3. For det tredje, gives der i specialet en karakteristik af den danske byggebranche med hjÌlp af sekundÌr empiri.

Den sekundÌre empiri viser at den danske byggebranche er prÌget af store udsving i efterspørgslen. Af relevans for analyser af branchen er ogsü, at byggepolitikken det sidste ürti har fokuseret pü udbredelsen af formaliserede samarbejdsformer. Den primÌre empiriindsamling viser, at det at arbejde sammen med kendte og permanente relationer, er meget brugt af alle specialets respondenter.
Et vigtigt empirisk resultat er, at alle specialets respondenter oplyser at mellem 70 og 90 % af deres virksomhedsomsĂŚtning baseres pĂĽ kendte relationer. Gentagende samarbejde over flere projekter er blevet identificeret mellem individer og virksomheder i supplerede fag og virksomhedstyper.

Specialets konklusion indikerer, at netvÌrkssamarbejde er meget udbredt i den danske byggebranche. De inddragede virksomheders performance er alle afhÌngige af eksterne relationer og afspejler mere end den enkelte virksomhed. Samarbejdet har positiv betydning for virksomhedernes performance i relation til fleksibilitet, risikominimering og indtjening. Samarbejdet er vigtigt for effektiviteten i det enkelte byggeprojekt, süvel som virksomhedens samlede projektportefølje. Centralt er, at samarbejdet er uformelt og fleksibelt. Den tillid, der er centralt for at samarbejdet fungerer, opbygges bedst i uformelle samarbejder. Süledes kan fokuseringen pü formaliseret samarbejde i byggepolitikken siges, ikke at harmonere med den praksis, der er identificeret for virksomhederne i dette studie. (kilde: RUDAR)
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/rasmusbronnum.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reply