09-0095

"Conscious Design" – Håndbog i kreativitet

Flere indfaldsvinkler = flere udfaldsvinkler. De nye værktøjer til analyse og design kræver udvikling af nye kompetencer internt på bureauerne. Designeren som enegænger og rene designteams er ikke længere den eneste måde at producere design. Når man ikke på forhånd ved præcist hvor problemerne ligger, har man brug for flere indfaldsvinkler og forskellige discipliners værktøjer til at afsøge terrænet.”

.

Conscious Design Practice as a Strategic Tool

Designer, Silje Kamille Friis, har i samarbejde med e-Types, Learning Lab og Det Pædagogiske Universitet skrevet en erhvervs-Ph.D. om strategisk design. I arbejdet med sit Ph.D. projekt har Silje været ude blandt verdens førende designbureauer såsom IDEO, Bruce Mau Design, Humantific og danske E-Types, for at finde ud af, hvordan de arbejder bevidst med design som en praksis.

PhD projektet kan købes ved at sende en mail til reception@e-types.com eller læs mere her på E-types.com. Projektet koster 350 dkk som dækker tryk- og produktionsomkostninger. Faktura fremsendes sammen med afhandlingen.

.

.
Indfaldsvinklerne til kreativ problemløsning i kan opdeles i 4 kategorier:

‘The Generator’ har stor interesse i at starte projektet op og er god til at se muligheder og generere ideer, men er til gengæld også svær at holde fast på en ide. ‘The Conceptualizer’ har fokus på at sætte ideer sammen og forstå og klarlægge problemet. Personen handler nødigt, før problem og hovedide er veldefineret. ‘The Optimizer’ er optaget af at omsætte abstrakte ideer til handling og konkrete planer. Personen har det ofte godt med kun én enkel og klar løsning og har ikke den store tålmodighed med flertydighed og mange muligheder. ‘The Implementor’ har fokus på at få tingene gjort. Personen er god til at teste løsninger i praksis og til at sørge for, at projekter bliver afsluttet.

De forskellige indfaldsvinkler supplerer hinanden godt samtidig med at deres kvaliteter er modstridende. En essentiel forudsætning for tværdisciplinær problemløsning er, at deltagerne kan forstå, respektere og udnytte denne forskellighed. (Silje Alberthe Kamille Friis, PhD)

.

.

Silje har en baggrund som designer og startede sin karriere som konceptudvikler og projektleder hos LEGO. I 1999-2000 var hun udstationeret på MIT’s Media Lab i Boston, USA. Fra 2001-2003 arbejdede hun som konsulent gennem sit eget firma Human Design Group.

Download: ´Designernes Nye Jagtmarker´ (PDF)
Download: ´The Innovation Toolbox´ (PDF), Mandag Morgen
Download: ´Sæt ord på designet´ (PDF), Learning Lab Danmark
Download: ´Kreativitet kræver høj bevidsthed´ (PDF), Inform
Download: ´De kreative kollektiver´(PDF), WONDERLAND MAGAZINE
læs: ´Håndbog i kreativitet´, Berlingske 2003
Læs: ´Hvad er problemet?´, Vidensbank for Innivationsteknik 

Reply