HOW TO KNOWHOW – social innovation!

http://www.youtube.com/watch?v=X3Mw9B1d6n4

Per Feldthaus/ Arkitema kommer med en fin gennemgang af deres struktur for videndeling…MEN som altid er teori en ting og den efterfølgende praksis en anden. Jeg hæfter mig specielt ved den afsluttende bemærkning: “vi skubber ikke viden ind, men trækker viden ind istedet”. På sin vis er det en fin måde at systematisere og sikre indholdet – den centrale Gamemaster med tilknyttede ildsjæle og abonnenterne som tilskuere. Det essentielle ved denne strukturs fremtid beror på hvorvidt alle har total frihed til at indtræde i rollen som Gamemaster. Først da vil netværket have en struktur som ikke lukker sig omkring en form for sensur, men åbner sig fuldstændigt for initiativ upåagtet kvaliteten.

Ideen om det selvgenerende viden netværk drevet af den enkelte medarbejders lyst, virker desværre svært fremkommeligt pga. træghed i medarbejdernes forståelse . Og dog…Vi ser nye tendenser i de yngre generationer hvor det er et egentligt behov, at de har mulighed for at udstille deres tanker (læs. person). Man ser det tydeligt hos Myspace (mf.) generationen, som ser det som et helt naturligt add-on til deres person. De ældre generationer kan ofte ikke se “hvorfor de dog skulle brave ud i det offentlige rum uden at være inviteret”, og her gør man fejl hvis man ser det som en udpræget form for ekshibitionisme, hvor det rent faktisk er en anderledens og bredere (global) opfattelse af sig selv. Lacans teorier om Subjektets Subjekt indkredser det meget fint: “Vi kan ikke verificere, at vi eksisterer, uden en anden. Vi taler for at hævde vor eksistens, men taler vi ud i intet, kommer intet tilbage” (Kilde).

En ting er ihvertfald sikkert; Indenfor ganske få år vil det være blandt de kompetancer man vil eftersøge i jobinterviews, og medarbejderne vil blive målt på. Spørgsmålet er så til dig: Er du allerede blevet en del af en ´anden generation´, eller er du frisk på at prøve det af og gøre en indsats?

Kan anbefales at læse texterne:
Intranettet: Fra opslagstavle til videnportal
Behind the Firewall– danske erfaringer med intranet og virksomhedsportaler (digital version af bogens generelle kapitler)

VIDENDELING 101:

Sociale innovationer
Ingen af os er vist længere i tvivl om, at vi lever i et videnssamfund. Hver dag byder på nye opdagelser (eller mangel på samme) i den enkelte medarbejders opgaver. Derfor gælder det for arkitektfirmaerne om at give alle medarbejderne mulighed for at sætte deres viden i spil, og skabe sociale innovationer. Sociale innovationer fokuserer på intern kommunikation og vidensdeling. Og at forbedre tegnestuens vidensdeling er faktisk i sig selv en social innovation.

Videndeling
Videndeling er et af tidens store buzzwords – og det er der en rigtig god grund til. Det centrale er dels at information som ressource er mængdemæssigt eksploderet, dels at digitaliseringen har muliggjort at information er blevet uafhængig af tid og sted, og dels at dette har skabt symmetri i tilgangen til informationen, hvilket igen har ændret på balancen mellem dem der havde adgang til information og dem der ikke havde. En medarbejdergruppe, som desværre er karakteriseret ved deres alder er ikke helt med på beatet. Det er specielt desværre, fordi det er netop dem der har enorme mængder af erfaring.

Facilitere
Det er meget vigtigt, at vi forstår, at viden er information i en særlig kontekst, der inkludere personer som det bærende led. Og når det er sagt, må vi forstå, at det vi kan flytte rundt mellem personer og i systemer er information. Og endelig, at vi ikke har nogle eksakte redskaber til at bestemme præcis hvordan en given information bliver til viden i en given person.

Men det vi rent faktisk kan gøre er ikke ”at styre”, men at facilitere !

Vi kan facilitere, at:

– Informationer opsamles til glæde for alle i firmaet.
– Information kan flyde så frit som muligt i firmaet.
– Medarbejderene har adgang til informationen.

Vi kan påvirke, at:

– Tegnestuen deler et fælles meningssystem
– Medarbejdere har tid og plads til at reflektere over informationerne

Vi kan fjerne:

– De barrierer der psykologisk gør det mindre attraktivt at dele informationer med resten af tegnestuen
– De barrierer der i praksis i dagligdagen forhindre medarbejdere i at dele information

Men vi kan ikke styre viden !!

Som udgangspunkt vil mennesker gerne dele deres viden, fordi deling af viden og det at hjælpe hinanden, er den underliggende økonomi i de sociale relationer. Det er den måde vi skaber sociale relationer på, den måde vi vinder anerkendelse og respekt, og den måde vi binder tegnestuen sammen på. Problemet er blot at mange firmaer har organiseret sig, så viden ikke kan flyde frit.

Kilde: Videndeling – hvorfor og hvordan?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/rasmusbronnum.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reply