Huset uden egenskaber

phdomslag.gif

Huset uden egenskaber, 2001

Anders Høyer Toft´s Ph.D. afhandling fra Arkitektskolen i Aarhus i 2001, er en rigtig fin publikation, som fortjener at blive læst. Da den ikke kan købes, skal man næsten vide at den findes for at…finde den.

Inspireret af Koolhaas´ “The Generic City”, S,M,L,XL (Byen uden Egenskaber efter oversættelse af Morten Daugaard AAA), og den kritiske åbning af arkitekturen, som han står for, bruges problematikken omkring det danske parcelhus som billeddannelse for endnu en åbning af det arkitektoniske felt. Download afhandling, 184 sider (PDF)

Citat:
(…) Med sin polemiske kritik, der ofte har karakter af postulater, lykkes det Koolhaas at sige det, der ikke må siges. Han optræder i den urbane diskurs som repræsentant for markedskræfternes frie spil og er bl.a. blevet karakteriseret som kynisk realist.(…) Det almindelige danske parcelhus er for mig at se en åben provokation lige op i arkitekturens bare ansigt. En provokation der beder om at blive taget op (…) Afhandlingens emne er arkitekturteori, hvilket understreges af titlens påpegning af, at det er arkitekturen, der undersøges og ikke parcelhuset. Parcelhuset udsættes derfor ikke for en arkitektonisk bearbejdning, men indgår udelukkende i projektet som metodisk omdrejningspunkt. Dette kan lade sig gøre, fordi parcelhusets tilstedeværelse og rolle i arkitekturens diskurs afslører hvilke værdier, der er styrende i arkitekturen.

Artikel i Nordisk Arkitekturforskning 2004:
Generic [modern] Architecture -Field, Actor-Networks and Pragmatism 

Reply