pix009 hshsh

Faglitteratur – projektering/ bĂŚredygtighed

1536.jpg screwwwwenshot013.jpg pix009 hshsh

1536.jpg

Brandsikring af Byggeri (hĂĽndbog) DBI, 2005

Super publikation. IsĂŚr for de skitserende uden sĂŚrlig projekteringserfaring er denne publikation rigtig god til at sikre konkurrence- og udviklingsprojekterne i relation til brandsikring.

(…)For at lette den brandtekniske projektering af bygninger har DBI udarbejdet nĂŚrvĂŚrende hĂĽndbog ”Brandsikring af byggeri”, der angiver løsninger, som opfylder brandsikkerhedsniveauet i BR 95, kapitel 6. (…)

Kan købes hos Dansk Brand Institut – Link

screwwwwenshot013.jpg

Rob Marsh og Michael Lauring
Bolig • Miljø • Kvalitet, 2005 – 144 sider
Download PDF

Sigtet med denne bog er at anskueliggøre boligens miljømÌssige aspekter i et helhedsperspektiv og belyse de komplekse og indbyrdes forbundne problemstillinger vedrørende bolig, miljø og kvalitet. Bogen bestür af tre sammenhÌngende
dele:

Bolig
Her analyseres tre forskellige boligtyper, der tager afsÌt i parcelhuset, rÌkkehuset og etagehuset, i forhold til en rÌkke miljømÌssige og kvalitative strategier.

Miljø
Her kortlÌgges den eksisterende miljøviden i forhold til indeklima, energi, materialer og vand for at udvikle strategier for en samordnet minimering af boligens miljøpüvirkning.

Kvalitet
Her opstilles ni sideordnede temaer for boligkvalitet, der tager afsæt i Vitruvius’ tre begreber, utilitas, fi rmitas og venustas, ofte oversat til nytte, holdbarhed og skønhed.

pix009 hshsh

ARKITEKTUR OG ENERGI

Download PDF

De nye energibestemmelser har medført skÌrpede krav til bygningers energimÌssige ydeevne. Det er dog muligt at skabe god arkitektur med øget komfort og samtidig tilgodese de energimÌssige sparehensyn i fremtidens lavenergibygninger. Det forudsÌtter, at arkitekter tidligt i designprocessen tager højde for de formrelaterede dispositioner, der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet.

Overordnet kan der tages udgangspunkt i fire forskellige temaer i byggeriet, hvor arkitektur og og energi spiller sammen. Det drejer sig om dagslys, solvarme, rĂĽhus og tekniske installationer:

* Dagslyset har stor betydning for vores sundhed og velvÌre i bygninger. Moderate glaspartier og en proportionering af rumhøjde og rumdybde kan give bedre velbefindende og større visuel kvalitet.
* Solvarme har traditionelt spillet en vigtig rolle i lavenergiarkitektur. Inden for dette felt kan der skabes synergi mellem solenergi og komfort .
* Materialevalget til rühuset kan büde øge og mindske bygningers energiforbrug.
* Tekniske installationer spiller en stadig voksende rolle i dagens byggeri. Elbesparende teknologier kan bidrage til at skabe fremtidens energineutrale bygninger. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/rasmusbronnum.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reply