3DByggeri.dk

3dbyg.jpg

3dbyggeri danmark er firmaet der bringer byggemateriale leverandører og projekterende parter tættere sammen. De er det centrale bindeled, som skaber digitale produktrepræsentationer og Building Information Modeling (BIM) for leverandører, og distribuerer dem til byggeriets projekterende parter.
Løbende opdateret BLOG
3DByggeri Website 

Reply