The 3B Project -Object-Based Building Modeling

revitsx9.jpgJeg kan stÌrkt anbefale, at lÌse denne rapport som Jørn Skauge bla. har vÌret med til at udføre. Se indledning til projektet nederst.

LINK TIL WEBSITE

DOWNLOAD RAPPORT

Introduktion til projektet (citat):

Udvikling og anvendelse af en bygningsmodel
En bygningsmodel skal betragtes som det centrale informationsgrundlag for en byggesag. En sĂĽdan model skal løbende holdes opdateret, sĂĽ den til en hver tid afspejler de gĂŚldende beslutninger. Derved tilstrĂŚbes, at der opnĂĽs en bedre overensstemmelse mellem interessenternes behov og det realiserede projekt. Endvidere undgĂĽs, at fejl og misforstĂĽelser opstĂĽr som følge af, at der bliver benyttet forĂŚldede data. En bygningsmodel bliver ofte fremstillet som en 3-dimensional (3D) geometrisk model men en “intelligent” objektorienteret model er mere end det, idet den tillige indeholder en rĂŚkke øvrige egenskabsdata om de modellerede bygningsdele.

I de tidlige faser af en byggesag bruges modellen primĂŚrt til visualisering af skitseforslag, for at trĂŚffe overordnede beslutninger om bygningens funktioner, arkitektoniske forhold, materialevalg, priser, osv.

I detailprojekteringen opdateres og detaljeres modellen i takt med de foretagne valg og den danner grundlag for analyse, simulering og dimensionering ved typisk at overføre modeldata til og fra andre vÌrktøjer. I forbindelse hermed bliver der sÌdvanligvis identificeret bygningsdele, der meget effektivt kan specificeres ved at vÌlge i biblioteker af produktmodeller (forudsat at tilfredsstillende modeller findes). Ved overslagsberegninger og tilbuds­givning anvendes modellen til automatisk mÌngdeudtrÌk og kalkulation (sammen med specifikke enhedspris-tabeller).

Under bygningens opførelse kan modellen benyttet til generering af bygge­aktiviteter og til planlĂŚgning af disse mht. til tids- og ressourceforbrug samt logistik. Herved kan bl.a. foretages simuleringer, der giver mulighed for at byggeriets fremad­skri­dende faser kan illustreres visuelt (4D simuleringer). I denne fase detaljeres bygnings­modellen med henblik pĂĽ, at den mest muligt afspejler den virkelige bygning. Endelig kan modellens data med fordel benyttes til bygningens vedlige­holdelse og drift. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/rasmusbronnum.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Reply