The 3B Project -Object-Based Building Modeling

revitsx9.jpgJeg kan stærkt anbefale, at læse denne rapport som Jørn Skauge bla. har været med til at udføre. Se indledning til projektet nederst.

LINK TIL WEBSITE

DOWNLOAD RAPPORT

Introduktion til projektet (citat):

Udvikling og anvendelse af en bygningsmodel
En bygningsmodel skal betragtes som det centrale informationsgrundlag for en byggesag. En sådan model skal løbende holdes opdateret, så den til en hver tid afspejler de gældende beslutninger. Derved tilstræbes, at der opnås en bedre overensstemmelse mellem interessenternes behov og det realiserede projekt. Endvidere undgås, at fejl og misforståelser opstår som følge af, at der bliver benyttet forældede data. En bygningsmodel bliver ofte fremstillet som en 3-dimensional (3D) geometrisk model men en “intelligent” objektorienteret model er mere end det, idet den tillige indeholder en række øvrige egenskabsdata om de modellerede bygningsdele.

I de tidlige faser af en byggesag bruges modellen primært til visualisering af skitseforslag, for at træffe overordnede beslutninger om bygningens funktioner, arkitektoniske forhold, materialevalg, priser, osv.

I detailprojekteringen opdateres og detaljeres modellen i takt med de foretagne valg og den danner grundlag for analyse, simulering og dimensionering ved typisk at overføre modeldata til og fra andre værktøjer. I forbindelse hermed bliver der sædvanligvis identificeret bygningsdele, der meget effektivt kan specificeres ved at vælge i biblioteker af produktmodeller (forudsat at tilfredsstillende modeller findes). Ved overslagsberegninger og tilbuds­givning anvendes modellen til automatisk mængdeudtræk og kalkulation (sammen med specifikke enhedspris-tabeller).

Under bygningens opførelse kan modellen benyttet til generering af bygge­aktiviteter og til planlægning af disse mht. til tids- og ressourceforbrug samt logistik. Herved kan bl.a. foretages simuleringer, der giver mulighed for at byggeriets fremad­skri­dende faser kan illustreres visuelt (4D simuleringer). I denne fase detaljeres bygnings­modellen med henblik på, at den mest muligt afspejler den virkelige bygning. Endelig kan modellens data med fordel benyttes til bygningens vedlige­holdelse og drift. 

Reply